July 27, 2020

Proiectul EU POT, TU POȚI- CREȘTEM ÎMPREUNĂ ! AllGrow a curpins mai multe activități menite să abordeze,într-o manieră proactivă și transcurriculară, fiecare dintre problemele identificate de elevi, în urma sesiunilor de consultare ,urmărind dezvoltarea competențelor secolulul al XXI-lea  si a Obiec...

July 23, 2020

Nivelul 3 - Replicare 

Elevii au ales dintre obiectivele europene educația de calitate, îmbinarea teoriei cu practica, descoperirea potențialului creator al fiecăruia in parte. Pentru că All Grow a oferit finanțare in acest proiect elevii au ales să cumpere pentru școală truse de traforaj si aparate...

June 18, 2020

Realizat de Eduard și Andrei offline, folosind ghidul Change Architects Home Edition

#generatiavafibine #reciclamsisalvam #happybirds #heroesfornature #savetheearth #reuse

Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:

Provocările identificate:

  • Cantitatea mare de deșeuri produse de fiecare familie pe d...

Proiect realizat folosind ghidurile Change Architects Home Edition

# apar natura, #susținător al mediului, #ecologie, #iubim natura

Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:

Provocările identificate:

-poluarea mediului înconjurător prin aruncarea la întâmplare a deșeurilor de către unii membri ai comu...

June 18, 2020

Nivelul 3 - Replicare 

      Proiectul Profesor pentru colegii mei are la baza invatarea prin descoperire si peer to peer learning.

       In functie de abilitatile de invatare pe care le au copiii, de aptitudini, curiozitati, copiii isi impart roluri: „profesor”, „asistent”, „elev”. Se orga...

June 18, 2020

Realizat folosind ghidul offline Change Architects Home Edition

#sănătate #bunăstare 

Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:

Provocările identificate:

Să oprească transmiterea viruşilor respiratori

Soluțiile identificate:

Construirea de măşti.

Activitățile realizate de elevi:

Elevii au decupat, pl...