top of page

”Cum să învăț mai bine!” – O bibliotecă dotată, Școala Gimnazială ”Nedelcu Chercea”, Brăila

Proiectul aduce în discuție dotarea bibliotecii clasei și a școlii. Elevii clasei I au lucrat în echipe. Ei au identificat probleme și au incercat să găsescă soluții pentru dotarea cu cărți.

Poveste de schimbare facilitată de Doamna Bunea Viorica.

Enumeră problemele identificate de elevi:

-lipsa unei biblioteci cu un minim de cărți în clasă;

-dotarea și modernizarea bibliotecii școlare;

-mărirea spațiului bibliotecii din cartier.

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

-dotarea bibliotecii școlare

Motive:

-a avea un acces rapid la cărțile necesare orelor de comunicare;

-a nu fi nevoit să se deplaseze la biblioteca județeană care se află la o distanță mare;

-lipsa timpului liber a părinților de a-i duce la bibliotecă.

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

-elevii clasei I, elevii școlii

Motive-un număr redus de cărți,-cărțile sunt învechite;.

Enumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

--cumpărarea unor cărți ;

-donare de cărți din biblioteca personală;

-să ceară ajutorul părinților.

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

-cumpărarea de cărți.

După ce fiecare copil a discutat acasă cu părinții, aceștia au obținut promisiunea părințilorde a cumpăra cărți pentru dotarea bibliotecii școlare.

Descrie pe scurt procesul de implementare a soluției/soluțiilor

După ce s-a identificat problema și copiii au discutata acasă, a fost organizată o ședință cu părinții. S-a discutat despre soluțiile găsite de elevi pentru dotarea bibliotecii clasei și școlare.

Părinții au fost de acord să înceapă să doteze biblioteca cu cărți.

Care sunt rezultatele sau impactul proiectului vostru?

În urma aplicării proiectului nostru am reușit să îmbunătățim, într-o mică parte, biblioteca școlara. Proiectul se va derula și în perioada ce va urma.

Câte persoane au beneficiat de soluția voastră?

20 -50 de persoane

Ce au zis oamenii care au beneficiat de soluție? Scrie 2 citate sau păreri.

Un elev de clasa a III-a a spus: ”Sunt buburos că am găsit o carte nouă!”

Un elev clasa a II-a a spus:” Merg cu plăcere la bibliotecă, au fost aduse câteva cărți interesante!”

Ce dificultăți ați întâlnit pe măsură ce ați implementat proiectul și cum le-ați depășit?

Nu am putut achiziționa prea multe cărți.

Nu am putut dota biblioteca cu un DEX, atlase, dicționare, cărți de curiozități

Cât timp a durat să implementați soluția?

0- 7 de zile


Ce ați făcut să promovați proiectul în școala voastră sau în comunitate? Cu cine au vorbit elevii despre proiect? Ce răspunsuri au primit?

Am organizat o ședință cu părintiielevilor clasei I Bla care a participat și domnul director.- Am reușit să dotăm biblioteca școlii cu 15 cărți.

Aproximativ, cu câte persoane s-a vorbit despre proiect în total?

20-50 persoane

Pe scurt cum vă propuneți să susțineți proiectului pe viitor.

-Pe viitor ne gândim să căutăm mai mulți sponsori și poate vom reuși să vorbim cu autoritățile locale pentru modernizarea bibliotecii școlare.

Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page