Minionii - prietenii noștri, la școală! Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Ialomiţa

Elevii clasei a V-a C, au identificat o problemă a şcolii noastre ca fiind lipsa unui spaţiu verde cu flori în curtea şcolii, la intrarea elevilor.

OBIECTIVE:

  1. Consolidarea parteneriatului părinţi-elevi-profesori în realizarea unor obiecte decorative pentru curtea şcolii.

  2. Dezvoltare spiritului de echipă şi întrajutorare în cadrul grupului de elevi implicaţi în activităţile proiectului.

  3. Dezvoltarea comunicării elevi-profesori în cadrul proiectului şi în afara acestuia.

  4. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin procurarea de materiale necesare confecţionării decorațiunilor, a minionilor.

Poveste de schimbare facilitată de Răduță Georgeta.

Enumeră problemele identificate de elevi:

- Lipsa spaţiilor verzi şi al florilor din curtea şcolii.

- Lipsa unor dotări în clase (table şcolare vechi, scaune vechi, unele clase fără videoproiectoare/TV smart).

- Lipsa terenului sintetic pentru fotbal, pentru orele de sport

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

- Elevii au ales dotare spaţiului neamenajat din curte şcolii cu obiecte decorative realizate din cauciuc, amenajate cu flori.

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

Elevii care nu beneficiază de un spaţiu verde cu flori. Pentru a face mai atractivă intrarea elevilor în curtea şcolii şi pentru creşterea motivaţiei şcolare, este nevoie de amenajarea spaţiului disponibil din faţa şcolii, din curtea acesteia.Lipsa unui colţ vesel în curtea şcolii.

Enumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

- Să confecționeze minioni, lebede, fantâni, copaci şi alte obiecte din cauciucuri uzate.

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

Au decis să confecţioneze toţi câte un minion de fiecare şi l-au personalizat după cum au dorit.