Să iubim natura - aria protejată Parcul Național Defileul Jiului! Colegiul Național Spiru Haret, Tg-

Elevii Colegiului Naţional Spiru Haret s-au informat asupra biodiversităţii Parcului Naţional Defileul Jiului, au căut soluţii de protejare a mediului înconjurător, au pictat şi au confecţionat diverse obiecte din materiale reciclabile

Poveste de schimbare facilitată de Golumbeanu Luminița.Enumeră problemele identificate de elevi:

- poluarea ecosistemelor terestre

- prezenţa în număr mare a autovehiculelor care poluează aerul

- tăierea masivă a copacilor, inundaţii

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor

- nivelul redus de informare a populaţie cu privire la necesitatea protejării mediului înconjurător

- urbanizarea

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

- Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor – nivel crescut de poluare în natură omul poate interveni în diferite forme.

- Cel mai important este să fim conştienţi că trebuie să protejăm natura în aşa fel încât să nu producem pagube şi mai mari. Avem nevoie de un mediu curat, nepoluat.

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

- persoanele cele mai afectate de creşterea gradului de poluare sunt copiii din generaţia de azi dar şi cei din generaţia viitoare