top of page

Să iubim natura - aria protejată Parcul Național Defileul Jiului! Colegiul Național Spiru Haret, Tg-

Elevii Colegiului Naţional Spiru Haret s-au informat asupra biodiversităţii Parcului Naţional Defileul Jiului, au căut soluţii de protejare a mediului înconjurător, au pictat şi au confecţionat diverse obiecte din materiale reciclabile

Poveste de schimbare facilitată de Golumbeanu Luminița.Enumeră problemele identificate de elevi:

- poluarea ecosistemelor terestre

- prezenţa în număr mare a autovehiculelor care poluează aerul

- tăierea masivă a copacilor, inundaţii

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor

- nivelul redus de informare a populaţie cu privire la necesitatea protejării mediului înconjurător

- urbanizarea

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

- Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor – nivel crescut de poluare în natură omul poate interveni în diferite forme.

- Cel mai important este să fim conştienţi că trebuie să protejăm natura în aşa fel încât să nu producem pagube şi mai mari. Avem nevoie de un mediu curat, nepoluat.

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

- persoanele cele mai afectate de creşterea gradului de poluare sunt copiii din generaţia de azi dar şi cei din generaţia viitoare

Enumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

-colectarea selectiva a deşeurilor

- depozitarea corespunzătoarea a deşeurilor colectate selectiv

- informarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător, a ariei protejate în special

- aplicarea de amenzi celor care nu depozitează deşeurile în mod corespunzător

- promovarea valorilor naturale

- reciclarea deşeurilor- amplasarea de coşuri de gunoi în număr mare în zonele aglomerate

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

Informarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător, a ariei protejate în special am ales această soluţie pentru că este foarte important să fim educaţi corespunzător în ceea ce priveşte mediul înconjurător.

Dacă nu cunoaştem consecinţele impactului antropic asupra mediului înconjurător nu conştientizăm cât este de important să acţionăm raţional în natură, în aria protejată şi în special în Parcul Naţional Defileul Jiului.

Descrie pe scurt procesul de implementare a soluției/soluțiilor

- Am invitat reprezentanţi ai Parcului Naţional Defileul Jiului în şcoala noastră

- Am primit informaţia corespunzătoare cu privire la biodiversitatea Parcului Naţional Defileul Jiului

- Am primit pliante informative

- Doamna profesoara ne-a informat asupra neceităţii reducerii poluării şi reciclării

- Am realizat picturi din natură

- Am realizat diferite obiecte din materiale reciclabile şi materiale naturale

Care sunt rezultatele sau impactul proiectului vostru?

- Am putut informa şi conştientizala rândul nostru alţi colegi din clasă, din şcoală, din comunitatea locală cu privire la viaţa terestră

- Am devenit responsabili în ceea ce priveşte natura, aria protejată, Parcul Naţional Defileul Jiului

- La final am expus picturile şi obiectele realizate la centrul de informareşi vizitare al Parcului Naţional Defileul Jiului

Câte persoane au beneficiat de soluția voastră?

20 -50

Ce au zis oamenii care au beneficiat de soluție? Scrie 2 citate sau păreri.

- ar trebui sa fim mai responsabili faţă de natură

- trebuie să respectăm resursele naturale

Ce dificultăți ați întâlnit pe măsură ce ați implementat proiectul și cum le-ați depășit?

Nu a fost cazul

Cât timp a durat să implementați soluția?

7 zile

Ce ați făcut să promovați proiectul în școala voastră sau în comunitate? Cu cine au vorbit elevii despre proiect? Ce răspunsuri au primit?

- am împărţit pliante

- am expus materialele confecţionate

- am vorbit cu colegii, profesorii, părinţii, prietenii

Aproximativ, cu câte persoane s-a vorbit despre proiect în total?

20 - 50

Pe scurt cum vă propuneți să susțineți proiectului pe viitor.

- O să realizăm activităţi în colaborare cu Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului în şcoală, la centrul de informare al Parcului Naţional Defileul Jiului şi în aria protejată

- O să invităm mai mulţi colegi, profesori, părinţi, prieteni să ni se alăture în proiect

Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page