top of page

Eu Pot să deschid porțile bucuriei! Școala Gimnazială Nr. 28, Galaţi

Folosind sistemul SIAC, elevii clasei a IV-a A ai Școlii Gimnaziale Nr. 28, Galaţi, au concluzionat că tema proiectului lor ar fi cea legată de discriminare, de inegalitatea de șanse pentru toţi copiii.

Au răspuns unor „DE CE-uri” și au vrut să schimbe starea de bine a unor copii abandonaţi, fără familie.Conștientizarea de către elevi a importanţei respectării normelor civice din societate, a rolului pe care îl are familia în dezvoltarea sănătoasă a copiilor din punct de vedere emoţional, fizic și material, precum și responsabilizarea elevilor s-a realizat prin implicarea în acţiuni de voluntariat, acţiuni sociale și antreprenoriale menite a crea posibilităţi unor copii abuzaţi.

În acest sens, la nivelul clasei s-a desfășurat o campanie prin care elevii au participat la o întâlnire cu judecători ai Tribunalului Galaţi care le-au explicat situaţia copiilor abandonaţi, fără familie, apoi în cadrul unor ateliere de lucru au confecţionat felicitări și produse handmade pe care le-au comercializat în cadrul unui târg cu prilejul sărbătorilor de primăvară.

Banii colectaţi (aprox. 4000 ron) au fost folosiţi pentru achiziţionarea de rechizite și produse de papetărie pentru 30 copii din Centrul de zi al Asociaţiei Filantropice Creștin- Ortodoxe „Sf. Vasile cel Mare”- Galaţi.

Poveste de schimbare facilitată de Dediu Camelia.


Enumeră problemele identificate de elevi:

- inegalitatea de șanse

- copii abandonaţi

-discriminare

- bullying:jigniri, loviri

- neîncredere în sistemul de adopţii

- mediu poluat

- străzi neasfaltate

- sistem de sănătate defectuos

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

-Copiii au ales ca problemă de analizat “inegalitatea de șanse a copiilor abandonaţi”, deoarece aceștia sunt părăsiţi cu bună ştiinţă de părintele său, care poate fi identificat şi a cărui intenţie nu este de a se întoarce, ci de a respinge voit răspunderea părintească. Mai mult, niciun alt membru al familiei nu poate sau nu vrea să-şi asume răspunderea de părinte şi să aibă grijă de copil.Implicit, abandonul presupune implicaţii juridice, copiii sunt traumatizaţi, nu au parte de condiţii decente de trai, de afecţiune, sunt nevoiţi să trăiască din “mila” semenilor

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

Cele mai afectate persoane sunt copiii abandonaţi preluaţi de casele de copii, asociaţii sau de asistenţi sociali maternali. Pe acești copii îi deranjează cel mai mult lipsa de afecţiune și nesiguranţa pentru ziua următoare.

Enumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

- postere pe care să le afișeze în faţa spitalului de copii;

-flyere pe care să le împartă trecătorilor;

-scrierea unor povești pe care să le publice;

-susţinere financiară a unor copii abandonaţi.

-implicarea părinţilor în acţiuni sociale;-donaţii;

- iniţierea unor programe care să se concentreze pe familiile cu risc crescut;

- linii telefonice urgente pentru mame care au nevoie de ajutor

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

- ţinere financiară prin implicarea permanentă în acţiuni de voluntariat în urma cărora să câștige bani pe care să-i doneze unor copii abandonaţi cu scopul de a le oferi bucurie

Descrie pe scurt procesul de implementare a soluției/soluțiilor

- Elevii au identificat materialele necesare, au propus o întâlnire cu părinţii pentru a le expune planul de acţiune.

În cadrul ședinţei, părinţii au propus o vizită la Tribunalul Galaţi astfel încât copiii să conștientizeze noţiunea de abandon, precum și consecinţele juridice, despre drepturile unui copil, despre lipsa unui adăpost, sănătate precară, dezvoltare fizică și psihică anormală sau consecinţele neînscrierii la școală.

Cu ajutorul unor părinţi s-au identificat copiii care să beneficieze de sprijinul material oferit de elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială Nr.28- Galaţi.

Copiii au propus participarea la un târg caritabil, fiecare luându-și angajamentul să confecţioneze produse handmade acasă sau la școală. Fiecare părinte s-a implicat în acest demers, ajutând copiii să obţină produse atractive.

Cu sprijinul Asociaţiei APCA- Galaţi s-a decis locaţia târgului, ziua, detalii cu privire la spaţiul de așezare a produselor, s-a promovat evenimentul. Elevii au comercializat produsele confecţionate cu migală, iar cu suma obţinută s-au achiziţionat produse de papetărie și birotică.

Care sunt rezultatele sau impactul proiectului vostru?

- Impactul proiectului a constat în faptul că adulţii au înţeles dorinţa fiecărui copil de a avea o familie armonioasă; starea de bine, emoţiile pozitive ale copiilor beneficiari; crearea unor relaţii sociale pozitive prin reușita elevilor într-un domeniu care i-a interesat, precum și implicarea acestora în activităţi cu un scop care depășește binele personal

Câte persoane au beneficiat de soluția voastră?

20 - 50

Ce au zis oamenii care au beneficiat de soluție? Scrie 2 citate sau păreri.

„ Dedicarea timpului și a efortului elevilor de la Școala Gimnazială Nr.28 a creat satisfacţie unor copii abandonaţi”- pr. Podașcă Cristian

„Bucuria a fost mare atunci când am primit daruri, dar și mai mare atunci când copiii împreună cu părinţii lor au venit în vizită”.- un copil ai cărui părinţi sunt decedaţi

Ce dificultăți ați întâlnit pe măsură ce ați implementat proiectul și cum le-ați depășit?

- - organizarea târgului. Am apelat la susţinerea părinţilor, cunoscuţilor care au rezolvat cu documentele privind organizarea, locaţia și resursele materiale necesare.-identificarea grupului ţintă -copii abandonaţi.

Am găsit mai multe cazuri în Asociaţia Filantropică Creștin-Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare”- identificarea nevoilor acestor copii. La recomandarea directorului instituţiei s-a decis achiziţionarea de rechizite și materiale de birotică- papetărie, deoarece legea nu mai permite achiziţionarea acestora de către Asociaţie, aceasta având fonduri pentru asistenţă medicală, socială, cazare și masă.

Cât timp a durat să implementați soluția?

15 - 30 zile

Ce ați făcut să promovați proiectul în școala voastră sau în comunitate? Cu cine au vorbit elevii despre proiect? Ce răspunsuri au primit?

- Proiectul a fost promovat în rândul părinţilor, la ședinţele cu părinţii, la reuniunile elevilor convocaţi la Consiliul elevilor;- în cadrul Consiliului profesoral;

- la Tribunalul Galaţi (judecători Carmen Sandu și Luminiţa Benescu);- în mass media la TV Trinitas https://www.trinitas.tv/elevi-in-vizita-la-asezamantul-social-filantropic-sfantul-vasile-cel-mare/?fbclid=IwAR03scaqCg76JU4Fb4hvnpcf_sUQFXMEw3DbmoEiP8ZzBCVs4xUOCPm_ORM;

-reţele de socializare Facebook- grupul clasei a IV-a A https://www.facebook.com/groups/1896711000404574/

- Asociaţia pentru cetăţenie culturală ARCA- Galaţi https://www.facebook.com/AsociatiaPentruCetatenieCulturala/?eid=ARCeZlfjo4AdnZu9mjiMPk7EWjXrsFbHwX904l-dOK1-vIoIoqTa_LvLpeCX9XHa1nEleDRoUfEB99Mw

În general, toate persoanele au fost interesate de iniţiativa elevilor, au încurajat și susţinut proiectul. Directorul școlii ne-a promovat proiectul și ne-a facilitat demersul dorit.

Aproximativ, cu câte persoane s-a vorbit despre proiect în total?

20 - 50

Pe scurt cum vă propuneți să susțineți proiectului pe viitor.

-Iniţierea unor campanii de conștientizare a importanţei familiei în viaţa unui copil, implicarea directă a copiilor abandonaţi în acţiuni sociale, cu caracter sportiv, comune cu elevii clasei, acordarea de sprijin și ajutor reciproc; participarea acestor copii la evenimente, excursii tematice împreună cu elevii clasei.

Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page