Supereroii - Prietenii Naturii, Școala Gimnazială Siminicea, Suceava

Proiect realizat folosind ghidurile Change Architects Home Edition

# apar natura, #susținător al mediului, #ecologie, #iubim natura


Provocările identificate:

-poluarea mediului înconjurător prin aruncarea la întâmplare a deșeurilor de către unii membri ai comunității

-lipsa de interes a unor cetățeni pentru menținerea curățeniei în comunitate

-lipsa de informații referitoare la importanța păstrării unui mediu curat și sănătos

-nivel scăzut de conștientizare a efectelor negative ale poluării asupra naturii

Soluțiile identificate:

-activități de ecologizare a spațiului școlii și a împrejurimilor localității

- campanie de informare privind importanța păstrării unui mediu curat și sănătos

-acțiuni de îngrijire a spațiilor verzi de acasă

-realizarea de materiale informative în vederea realizării educației ecologice

Activitățile realizate de elevi:

Mediatizarea proiectului

Activități de ecologizare

Campanie de informare

Activități de amenajare și îngrijire a unor spații verzi

Atelier de creație artistico- plastică pe teme ecologice


Procesul de implementare a activităților: