top of page

Supereroii - Prietenii Naturii, Școala Gimnazială Siminicea, Suceava

Proiect realizat folosind ghidurile Change Architects Home Edition

# apar natura, #susținător al mediului, #ecologie, #iubim natura


Provocările identificate:

-poluarea mediului înconjurător prin aruncarea la întâmplare a deșeurilor de către unii membri ai comunității

-lipsa de interes a unor cetățeni pentru menținerea curățeniei în comunitate

-lipsa de informații referitoare la importanța păstrării unui mediu curat și sănătos

-nivel scăzut de conștientizare a efectelor negative ale poluării asupra naturii

Soluțiile identificate:

-activități de ecologizare a spațiului școlii și a împrejurimilor localității

- campanie de informare privind importanța păstrării unui mediu curat și sănătos

-acțiuni de îngrijire a spațiilor verzi de acasă

-realizarea de materiale informative în vederea realizării educației ecologice

Activitățile realizate de elevi:

Mediatizarea proiectului

Activități de ecologizare

Campanie de informare

Activități de amenajare și îngrijire a unor spații verzi

Atelier de creație artistico- plastică pe teme ecologice


Procesul de implementare a activităților:

În etapa de mediatizare a proiectului au fost realizate materiale de promovare și prezentare a proiectului în cadrul școlii și al comunității. Tot în această etapă au fost informați elevii, cadrele didactice și reprezentanții comunității locale cu privire la activitățile ecologice ce urmează să fie defășurate. În etapa de organizare și desfășurare efectivă a activităților proiectului ecologic propus s-au desfășurat acțiuni de ecologizare a unor spații verzi din perimetrul școlii și din împrejurimile localității. În perioada suspendării cursurilor, elevii au realizat mai multe activități prin care au demonstrat că sunt prietenii naturii: Îngrijirea florilor din ghivece și din grădină, amenajarea unor spații verzi, îngrijirea copacilor, realizarea unor desene pe tema protejării mediului, frumuseții naturii, devenind, prin implicarea personală, ambasadorii păstrării unui mediu curat. Ei au oferit și modele de bună practică pentru educația ecologică.

Competențele dezvoltate de elevi:

- competențe de comunicare

- competența de conștientizare a problemelor

- competența de a menține un mediu sănătos

- promovarea și acceptarea valorilor moral-civice

- competența de a acționa ca un cetățean responsabil și activ

- dezvoltarea unei atitudini pozitive față de natură

- competențe de a lucra în echipă

- competențe de implicare socială și comunitară

- conduită ecologică

- competența de a-și asuma responsabilități pentru menținerea sănătății mediului înconjurător

- competența de a identifica acțiunile prin care pot ajuta la menținerea unui mediu sănătos

- spirit civic,implicare,receptivitate,cooperare

Planuri de viitor:

Desfășurarea unor activități de voluntariat ecologic, prin care să se amenajeze, împreună cu elevii voluntari, un spațiu verde în perimetrul școlii

Oportunități de îmbunătățire:

Implicarea părinților și stabilirea unor parteneriate cu instituții care militează și acționează pentru protecția mediului.

Etichete:

Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page