EU POT, TU POȚI- CREȘTEM ÎMPREUNĂ ! , LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIEȘTI

Proiectul EU POT, TU POȚI- CREȘTEM ÎMPREUNĂ ! AllGrow a curpins mai multe activități menite să abordeze,într-o manieră proactivă și transcurriculară, fiecare dintre problemele identificate de elevi, în urma sesiunilor de consultare ,urmărind dezvoltarea competențelor secolulul al XXI-lea si a Obiectivelor Dezvoltării Durabile,pentru o mai bună incluziune socială a grupului de elevi ,prin stimularea respectului de sine al acestora.

Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:


Provocările identificate:

1.eradicarea sărăciei/ combaterea foamei la nivelul comunității

2. nevoia de orientare vocațională

3.nevoia de securitate /de conștientizare a riscurilor în condițiile emigrării

4.nevoia de conștientizare a nevoii de reciclare, de identificare a surselor de energie regenerabilă

Provocările alese:

Toate cele 4 probleme identificate au fost abordate, pornind de la devizele „Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume!”,„ Numai împreună putem crea o comunitate definită de coeziune, pace și demnitate”.

De plidă, prima problemă - 1.eradicarea sărăciei/ combaterea foamei la nivelul comunității- a fost „rezolvată”/ abordată,prin implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat în cadrul Programului local „MASA SĂRACILOR/ MASA APROAPELUI TĂU”, pentru că dorim să determinăm o schimbare socială,creând oportunitatea de a ne implica împreună pentru un impact vizibil,pentru crearea unei comunități conectate, cu oameni ce vor să susțină financiar proiecte sustenabile în care cred. https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2757654147611604&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2599147526795601&type=3

Scopul proiectului l-a reprezentat combaterea sărăciei în rândul a 170 persoane aparţinând grupurilor de persoane defavorizate, prin facilitarea exercitarii cetățeniei active. În implementarea proiectului,mai întâi de toate ,elevii socolescieni au participat la activitatea de diseminare a programului/ sesiunea de întrebări și răspunsuri coordonată de prof. diriginte Alina Bălan și consilier vocațional Lorin Popa.

Au formulat întrebări ,demonstrându-și sensibilitatea civică,manifesitându-și dorința de a participa la schimbarea socială. Ulterior, elevii s-au implicat activ în prepararea meniurilor pentru nevoiași,au donat bani, hăinuțe,jucării,pentru familliile defavorizate,au propus strategii de promovare a cauzei caritabile,au atras și alți colegi în acțiunile programului, înțelegând că VOLUNTARIATUL e o form