top of page

Apă curată pentru o viață sănătoasă, Școala Gimnazială Siminicea, Suceava

Proiectul vizează implicarea elevilor în acțiuni  de  conștientizare  a importanței menținerii apelor curate în vederea asigurării unei vieți sănătoase și în activități de conștientizare a importanței conservării și utilizării echilibrate a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. De asemenea, proiectul urmăreşte și pregătirea acestora ca viitori cetățeni responsabili care protejează apele și își asumă răspunderea pentru limitarea efectelor nocive ale poluării  apelor asupra mediului înconjurător și asupra calității vieții oamenilorProiect facilitat de Prof. Penciuc Gabriela și Prof. Penciuc Simona


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:


Provocările identificate:

-poluarea apelor din comunitate

-lipsa de curățenie a spațiilor din apropierea apelor

-lipsa de informații privind riscurile poluării apelor

-lipsa unor scopuri comune

-lipsa unui proiect la nivel de comunitate pe tema importanței protejării apelor.Provocările alese:

Dintre problemele identificate, elevii au ales-o pe cea referitoare la importanța  păstrării apelor curate prin activități de informare și educare privind impactul acțiunilor de păstrare a  unui mediu curat și sănătos, promovând ideea că doar împreună pot acționa pentru a păstra un mediu curat și sănătos.


Soluțiile identificate:

 • Desfășurarea unor activități de ecologizare a apelor din comunitate

 • Realizarea unor afișe, postere și desene cu tematică ecologică

 • Realizarea unor expoziții cu lucrările elevilor

 • Implicarea Primăriei și a altor instituții din comunitate

 • Găsirea unor sponsori care să asigure materialele necesare acțiunilor de ecologizare

 • Evitarea poluării apelor cu diferite tipuri de deșeuri

 • Mediatizarea activităților propuse

 • Identificarea voluntarilor participanți la activități

 • Asigurarea materialelor necesare activitățilorActivitățile realizate de elevi:

Desfășurarea unor activități de informare despre importanța păstrării apelor curate prin evitarea factorilor care contribuie la poluarea acestora, la distrugerea ecosistemelor naturale și la scăderea calității vieții oamenilor.


Procesul de implementare a activităților:

În etapa de mediatizare a proiectului au fost realizate materiale de promovare și prezentare a proiectului în cadrul școlii și al comunității. Tot în această etapă au fost informați elevii, cadrele didactice și reprezentanții comunității locale cu privire la activitățile educative ce urmează să fie desfășurate. În etapa de organizare și desfășurare efectivă a activităților proiectului propus s-au desfășurat următoarele activități:  vizionarea unor materiale ppt referitoare la sursele de apă de pe planetă, factorii care contribuie la poluarea apelor, impactul poluării apelor asupra mediului înconjurător și asupra vieții oamenilor, realizarea unor desene și afișe de educație ecologică.Rezultatele proiectului:

Elevii participanți la proiect au conștientizat responsabilitatea  pe care o au față de mediul înconjurător, prin dezvoltarea unei atitudini pozitive față de problemele ecologice ale comunității. Activitățile desfășurate au determinat manifestarea unor atitudini responsabile prin implicarea activă  în menținerea constantă a apelor curate și au contribuit la dezvoltarea unor noi competențe și abilități, respectiv: spirit civic, răspundere, implicare, dorință de schimbare, atitudine pozitivă.


Beneficiarii proiectului:

Elevii școlii, părinții, cadrele didactice și ceilalți membri ai comunității locale.Feedback:

„Trebuie să învăţăm să fim mai responsabili faţă de planeta pe care locuim şi să luăm atitudine pentru a reduce poluarea apelor”( B. S.)

 „ E important să înţelegem că protejarea naturii prin menținerea curată a apelor înseamnă protejarea propriei vieţi şi a celorlalţi semeni”( C. A.)


Dificultăți întâlnite:

Lipsa resurselor materiale.

Reticența unor membri ai comunității în schimbarea unor comportamente negative privind mediul înconjurător.


Durata de implementare a proiectului:

Octombrie - Decembrie 2023


Promovarea proiectului:

Mediatizarea în Consiliul Profesoral şi în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

Am discutat cu directorul şcolii, cu părinţii elevilor şi cu reprezentanţii Consiliului Local. Răspunsurile au fost pozitive.

Susținerea impactului:

Realizarea unor expoziţii pe holul şcolii şi mediatizarea  rezultatelor pe  reţelele de socializare.


Postari recente
Arhiva
Follow Us
 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page