top of page

CONCURSUL MICILOR ECOLOGIȘTI, LICEUL ALEXANDRU ODOBESCU

ÎElevii clasei a IX-a Științe ale Naturii au observat, în urma plimbării empatice, că, în zona liceului sunt foarte multe deșeuri și au decis, prin vot, să organizeze un concurs pe teme ecologice destinat elevilor de clasa a IX-a și a X-a, profil teoretic. Prin dezbaterile moderate de invitații elevilor – membrii ai comunității locale- și prin tematica celor 3 probe de concurs, precum și prin diplomele și premiile oferite, elevii clasei a IX-a SN au urmărit să -i atragă pe colegii lor către un comportament responsabil față de mediu și să îi sensibilizeze cu privire la problemele de mediu care afectează, din nefericire, calitatea vieții tuturor și care solicită nu doar atenția, ci și implicarea tuturor.


Invitații elevilor au fost: doamna Rucăreanu Ioana, profesor de geografie la Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu-Gară – care le-a vorbit nu numai despre probleme de mediu – poluare- ci și le-a oferit detalii despre programul Change Architects, îndemnându-i să aplice, la toamnă, și pentru Nivelul 2.

Inginer Munteanu Mădălin, reprezentat al Romsilva Călărași – a moderat o dezbatere despre efectele încălzirii globale


Domnul Dan Cristian, sponsorul concursului, președintele asociației ,, Tesla Happy Owners Romania și C.E.O. la Allspark Enrgy Romania – a moderat dezbaterea despre energiile regenerabile și despre automobilele viitorului


Probele de concurs au fost: Proba de ecologizare

Proba de discurs

Proba de cultură generală.

La concurs au participat 5 echipe- 3 echipe formate din elevi de clasa a X-a și 2 echipe formate din elevi de clasa a IX-a.


Din echipa de organizare, a făcut parte și prof. Viașu Luminița, diriginta clasei, profesor de biologie, care a supervizat prezentarea PowerPoint și întrebările pentru proba de cultură generală și profesorii din componența juriului – căci juriul a fost format din 2 profesori și 3 elevi.


De asemenea, la activitatea a participat și directorul unității școlare, profesor de biologie Cheșcă Alina Simona.
Proiect facilitat de CACEROVSCHI CORNELIA


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:


Provocările identificate:

În urma plimbării empatice, prin aplicare metodei semaforului, elevii au identificat aspecte negative, ce se cuvine a fi îndreptate pentru binele comunității. Problemele observate de către elevi au fost următoarele:

- nerăbdarea unor conducători auto ce tulbură liniștea cu zgomote de claxon

- foarte multe deșeuri în zona liceului ( multe chiștoace de țigări și resturi alimentare/ ambalaje aruncate inclusiv lângă coșurile de gunoi)

- comportamentul neadecvat al unor adolescenți ( răs zgomotos, vorbire pe un ton deranjant, limbaj agresiv)

- mirosurile urâte din zona blocurilor( de la tomboroane) sau prea puternice/ deranjante de la cele două fastfooduri aflate în apropierea unităților de învățământ( liceu, grădiniță, școală fgimnazială)

- mulți câini pe străzi, nu doar comunitari, ci, mai ales, lăsați nesupravegheați, în afara curții, de stăpâni iresponsabili


Provocările alese:

Elevii au decis, prin vot ( 25 de voturi din cele 30 exprimate) să abordeze a doua problemă menționată anterior și anume: prea multe deșeuri în zona liceului.

Elevii au ales această problemă pentru că au considerat că este responsabilitatea lor și că, de asemenea, este în puterea lor să schimbe comportamente și să semnaleze anumite aspecte esențiale comunității/ adulților. Au considerat că fără un mediu curat nu este posibilă o viață de calitate și au decis să acționeze cât timp nu este prea târziu.


De asemenea, după ce au analizat, pe baza diagramei Os de pește, cauzele problemei identificate, elevii au remarcat numeroase posibilități de soluționare la îndemâna lor și au observat și oportunitatea de a-i atrage de partea lor și pe ceilalți elevi ai liceului/ ai școlii generale – din proximitatea unității școlare.Soluțiile identificate:

Elevii, după identificarea problemei, prin apel, alternativ, la gândirea divergentă și convergentă, au stabilit 6 posibile soluții pentru rezolvarea cauzei alese pentru a fi abordate – cauză ce a generat problema privind numeroasele deșeuri din zona liceului:

• Realizarea de postere. Afișarea acestora în liceu și în afara liceului ( pe gardul ce delimitează liceul de micul parc din vecinătate)

• Realizarea unui cont de instagram pentru proiect ( pt campanii de conștientizare în liceu și în comunitate)

• Lansarea unei petiții către administrația locală – Primărie( atragerea acestora ca parteneri ai schimbării în proiect)

• Conceperea de mesaje motivaționale( afișate în curtea liceului, în zona parcului din fața acestuia, pe coșurile de gunoi – pentru a reaminti ,, celor grăbiți” sau neglijenți că de important este să păstrezi mediul curat

• Propunerea de sancțiuni și/sau recompense pentru Regulamentul de ordine interioară, prin Consiliul Elevilor de la nivelul unității școlare

• Organizarea de concursuri la nivelul liceului, în perioada Săptămâna VerdeActivitățile realizate de elevi:

Dintre cele 6 soluții precizate anterior, elevii au ales, cu scopul de a o implementa, ultima soluție, astfel născându-se Concursul Micilor Ecologiști, pe care au decis să-l organizeze în cea de-a doua zi din Săptămâna Verde( 23 aprilie 2024).


Au ales această soluție pentru că au considerat că, prin oferirea de recompense, se poate stârni atenția mai multor elevi.


De asemenea, au considerat că, în contextul probelor de concurs, pot fi abordate numeroase aspecte, se pot genera teme de discuție, se pot formula îndemnuri și mesaje motivaționale și pentru o ulterioară campanie derulată la nivelul liceului/ comunității.


În plus, prin alegerea invitaților, concursul propus avea să devină și un prilej de dezbatere, să găzduiască o masă rotundă la care să fie semnalate și discutate numeroase probleme de mediu.

Ideea de concurs a plecat de la constatarea unui grup de elevi, constatare bazată pe experiența lor anterioară: o simplă campanie de ecologizare are efecte pe termen scurt, iar intenția copiilor a fost să schimbe comportamente, acțiunea lor să aibă un impact pe termen lung și să creeze tradiția unui concurs pe teme ecologice, organizat de colectivele claselor de la profilul real, specializarea științe ale naturii.Procesul de implementare a activităților:

Elevii s-au împărțit în patru echipe, si-au găsit câte un nume: EcoMisiunea, Inteligența sustenabilă, Formidabilii, Echipa Rachetă.

Fiecare echipă și-a ales o sarcină dintre cele patru identificate în timpul discuției:

Echipa EcoMisiunea a ales să se ocupe de promovarea Concursului și de atragerea de sponsori

Echipa Inteligența sustenabilă a decis să-și asume partea de proiectare a Concursului – probele, timpul necesar realizării acestora, reguli specifice pentru fiecare probă ș.a.

Echipa Formidabilii a ales să se ocupe de organizarea concursului: stabilirea locului de desfășurare pentru fiecare probă, alegerea membrilor juriului și stabilirea criteriilor de jurizare, prin consultarea cu aceștia, realizarea unei expoziții cu obiecte confecționate din materiale reciclabile,

și echipa Racheta și-a asumat partea de premiere și de diseminare a Concursului.


Rezultatele proiectului:

Impactul a fost cel scontat de către elevii ce au inițiat concursul. Pe lângă numeroase mesaje de susținere/ încurajare venite din partea comunității și de propunerea de a colabora, pe viitor, și l alte proiecte, venită din partea sponsorului evenimentului, a fost și o schimbare vizibilă de comportament, căci, la campania de ecologizare din luna mai, elevii au remarcat că zona liceului este mult mai curată decât era anterior. Din nefericire, nu au dispărut de tot gunoaiele, dar s-a împuținat, vizibil, numărul chiștoacelor și al ambalajelor aruncate pe alei/ pe lângă coșurile de gunoi.Beneficiarii proiectului:

Pe lângă cei 60 de elevi implicați direct în concurs – cei 32 de elevi ai clasei a IX-a Științe ale Naturii, clasa organizatoare, și cei 28 de elevi, membrii ai celor 5 echipe concurente- au beneficiat de soluția aleasă și ceilalți elevi ai liceului, ai școlii generale- din imediata proximitate a liceului nostru- profesorii celor 2 unități școlare și alți membrii ai comunității locale, astfel depășindu-se numărul de beneficiari preconizat inițial


Feedback:

Doamna profesor Rucăreanu Ioana a apreciat inițiativa și i-a încurajat pe elevii să continue demersul lor. A afirmat că a fost surprinsă plăcut de numărul mare de persoane implicare și de entuziasmul concurenților.

Dintre părerile elevilor implicați, aș menționa:

,, Cred că acest proiect are potențial. Tem proiectului, ecologia, este una de actualitate și din care toată lumea are câte ceva de învățat cum ar fi conștientizarea importanței îngrijirii planetei și ce trebuie să facem. Poate așa putem aduce schimbări.” ( Anghel Melisa)

,, Pentru mine a fost un proiect important deoarece, fiind clasa a IX-a, ne-a dat un impuls, am încercat să ne unim pentru un scop comun și nea- făcut să ne gândim mai mult la mediul în care trăim.”( Pantazi Cristina)


Dificultăți întâlnite:

Cel mai mare obstacol întâmpinat a fost reticența elevilor. În prima săptămână, după distribuirea fluturașilor și lipirea afișelor de concurs la avizierele din liceu, doar 2 echipe se înscriseseră. A fost o dezamăgire pentru elevii clasei a IX-a SN, clasa organizatoare; un moment de răscruce, unii dintre elevi chiar au dorit să renunțe. A fost momentul în care i-am încurajat și ia-m îndrumat pentru a găsi, din nou, soluții. Ne-am așezat la masa de lucru și apelând la diagrama Os de pește și aplicând alternativ gândirea divergentă și convergentă, am identificat și ales soluții pentru a ieși din acest impas.


S-a format o nouă echipă de 5 elevi – echipa purtătorilor de cuvânt – Mesagerii mediului- care au participat la o oră de dirigenție la fiecare clasă a IX-a și a X-a, profil real, și au promovat concursul, pe baza unei dezbateri privind importanța voluntariatului, a implicării civice, a dezvoltării unui comportament ecologist. De asemenea, au oferit mai multe detalii despre concurs.

Acțiunea a avut succes, s-au format cele 5 echipe, s-au înscris, în total, 28 de elevi de la clasele a IX-a profil Filologie A și B și a X-a, profil Științe ale Naturii A și B.


Durata de implementare a proiectului:

februarie - aprilie 2024


Promovarea proiectului:

Am vorbit cu ceilalți profesori, diriginți ai claselor a IX-a și a X-a, am prezentat proiectul și elevilor de clasa a XI-a și a XII-a, am vorbit cu reprezentanți ai comunității locale, membrii ai Consiliului local și reprezentanți ai Primăriei.

Am primit propuneri de colaborare pentru derularea unor proiecte viitoare pe teme ecologice.


Susținerea impactului:

În primul rând, aș vrea ca inițiativa concursului să nu fie una singulară, ci, așa cum și-au dorit elevii, acest concurs să devină o tradiție a liceului și să se organizeze în fiecare an, în Săptămâna Verde.

De asemenea, la propunerea unuia dintre elevi, aș dori să susțin popularizarea concursului și la alte unități școlare – eleva care a venit cu această sugestie este din localitatea Frăsinet și, în urma unei plimbări empatice prin localitatea ei- a observat că se poate semnala aceeași problemă și la nivelul comunității ei. A propus să ia legătura cu directorului unității școlare și să solicite o colaborare. Ca prim pas, și-a propus să meargă, împreună cu câțiva colegi, la Școala Gimnazială frăsinet, pentru a le împărtăși acestora povestea lor de supereroi ai mediului și a-i impulsiona să acționeze similar.

Această inițiativă ar putea și extinsă și la nivelul altor unități școlare din localitățile învecinate, căci Liceul Alexandru Odobescu din Lehliu-Gară reunește elevi navetiști din numeroase localități, aflate pe o rază de 30 km.Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page