top of page

CURCUBEUL VALORILOR - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PITICOT - Buzău

,,Înțelegerea într-o societate democratică nu este cu putință fără înțelegerea, acceptarea și practicarea celor mai relevante valori (sociale, morale, culturale) la care această societate aderă și pe care le promovează.”(John Dewey, Democrație și educație)În grădiniţa noastră există o preocupare majoră pentru desfăşurarea unor acţiuni menite să educe copiii de vârstă preşcolară în spiritul dragostei pentru bine, frumos şi adevăr. De altfel, motto-ul instituției noastre este


”Copilul de azi, omul de mâine!”. Proiectul educațional contribuie la formarea unei personalitati autonome şi creative a copiilor, formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la situaţii diferite de viaţă.


Pe tot parcursul acestui an școlar, ţelul fundamental este modelarea unui tip de personalitate care să se integreze în societatea în care va trăi. Fără îndoială, această finalitate, dar şi paşii de urmat până acolo, stă sub „umbrela” axiologiei. Pentru că se tinde către perfecţiunea omului prin intermediul finalităţilor, atunci este necesar ca acestea să fie dependente de relaţiile cu sistemul de valori valabil.


Valorile sunt transmise prin mecanismele educaţiei şi ale socializării, fiind asimilate şi interiorizate de indivizi; ele dobândesc astfel un caracter normativ şi intră în structura mentalităţilor şi a convingerilor noastre, de unde acţionează ca repere şi criterii de orientare a comportamentelor şi acţiunilor.


Stimularea creativităţii copiilor în activităţi extracurriculare devine o prioritate a actului educativ în măsura în care se valorifică potenţialul neexploatat al acestora.


Proiectul presupune desfășurarea a câteva activități de igienizare a mediului înconjurător pe parcursul unui an școlar. Vor fi implicați toți elevii școlii . Satul va fi împărțit pe tronsoane . Fiecare clasă va avea câteva ulițe în așa fel încât la final, tot satul să fie igienizat. Vom solicita și ajutorul Primăriei pentru a ne ajuta cu angajații de la salubrizare pentru a strânge sacii cu gunoi.


Proiect facilitat de Petrescu ElenaObiectivele de dezvolare durabilă abordate:

 • Formarea trăsăturilor pozitive de caracter, precum bunătatea, respectul, prietenia, curajul, cinstea, responsabilitatea;

 • Educarea și dezvoltarea eficientă a comportamentelor social-morale și atitudinilor copiilor ca premise a formării unei personalități armonioase

 • Stimularea interesului copiilor pentru tot ceea ce înseamnă valoare etică și morală universală

 • Formarea unor comportamente și atitudini pozitive, dezirabile, în acord cu normele societății

 • Împărtășirea experiențelor personale și colective legate de valorile etice

 • Examinarea consecinţelor unor acţiuni sau comportamente asupra unei persoane, unui grup sau a mediului înconjurător

 • Punerea în practică a unor deprinderi de comportament prin comparaţii cu alte situaţii similare din poveşti cunoscute sau contexte familiare

Provocările identificate:

 • Formarea comportamentelor social morale care stau la baza educației pentru valori

 • Cultivarea unor practici educative de calitate având în vedere valori sociale, morale , etice, spirituale, care stau la baza spiritualității umane.

Provocările alese:

Principala activitate-problemă a întregului proiect se v-a desfășura lunar. Tema fiecărei activități principale are ca , și reper VALOAREA.


VALOAREA =duce la formarea trăsăturilor pozitive de caracter, precum bunătatea, respectul, prietenia, curajul, cinstea, responsabilitatea, precum și la educarea și dezvoltarea eficientă a comportamentelor social-morale și atitudinilor copiilor ca premise a formării unei personalități armonioase.


Soluțiile identificate:

-PRIETENIA, baza reușitei actului artistic; manifestată față de copiii din alte țări europene prin cunoașterea unor valorilor ale acestora

-GENEROZITATEA ilustrată în relațiile copiilor cu părinții și alți colegi

-PATRIOTISMUL cultivat prin activitățile dedicate evenimentului;

-DRAGOSTEA pentru creația populară;

-RECUNOȘTINȚA față de înaintașii care au făcut posibil acest eveniment istoric, precum și față de creatorii populari care ne-au lăsat o bogată zestre materială și spirituală; față de dovezile de prietenie, dăruire și iubire manifestate de personajele piesei.

-CURAJUL de a-și depăși limitele în abordarea provocărilor, precum Brâncuși a avut curajul de a ajunge la Paris și de a descoperi tehnici moderne de sculptură;

-SOLIDARITATEA de a se ajuta între ei astfel încât să atingă performanțe înalte, precum Coloana Infinitului;

-RESPECTUL față de opera lui Brâncuși și față de muncă.

-AJUTORUL pe care l-au acordat bunicii care i-a inițiat în prepararea colăceilor specifici acestei tradiții;

-CREDINȚA în valorile creștine;

-EMPATIA față de suferințele celor care și-au păstrat credința cu prețul vieții.

-IERTAREA greșelilor proprii și pe ale celor din jur, exprimată de copii prin gesturi simple;

-FAMILIA, abordată din perspectiva bucuriei de a petrece sărbătorile pascale împreună;

-ECHILIBRUL oferit ca model de perfecțiunea naturii la început de primăvară.

- RĂBDAREA exersată în decorarea ouălor de Paști și în alte activități care presupun meticulozitate;

-HĂRNICIA manifestată în exercitarea unor sarcini simple de muncă în vederea pregătirii pentru sărbătorile pascale;

-ÎNTRAJUTORAREA în cadrul comunității pentru organizarea mesei festive de Paște la biserică.

-PERSEVERENȚA în conduita ecologică, indiferent de obstacolele cu care ne confruntăm;

-RESPECTUL față de resursele naturale;

-ENTUZIASMUL stimulat de efectele propriilor acțiuni asupra protejării mediului.

-LIBERTATEA de exprimare a sentimentelor prin dans;

-FRUMOSUL în arta coregrafică;Activitățile realizate de elevi:

VALOAREA = tratată în diferite moduri pe tot parcursul anului


Procesul de implementare a activităților:

In orice activitate valoarea a fost punctul de pornire .Prin punerea in aplicare a valorilor ,prescolarii au reusit sa inteleaga sensul fiecarei valori.


Rezultatele proiectului:

Impactul educativ atât al preșcolarilor ,cât și al părinților se poate vedea prin:

• Descoperirea sistemului de valori personale.

• Valorificarea calităţilor şi deprinderilor bune

• Identificarea modalităţilor de educare a valorilor prin valori

Valorile, ca factor principal în procesul educațional oferă îndrumări în realitatea subiectivă și socială și reprezintă puncte de referință pentru stabilirea obiectivelor vieții.

Ρеrіоada рrеşсоlară еѕtе considerată dе сătrе ехреrțі реrіоada în care copiii se dezvoltă atât рѕіhіс cât și valoric.

Vârsta preșcolară este perioada cea mai plastică și cea mai favorabilă achizițiilor instrumentelor de bază a cunoașterii, comunicării, a formării trăsăturilor morale, de caracter și a pregătirii pentru viața de mai târziu.

Valorile dau sens vieții. Prin și cu valori, putem schimba LUMEA!


Beneficiarii proiectului:

Beneficiari direcți : 21 preșcolarii, 1 cadru didactic, părinții

Beneficiari indirecți: CCD Buzău, ISJ Buzău, DGASPC , Centrul Cultural Al.Marghiloman


Feedback:

Parintii , bunicii au spus ca , datorita celor mici reusesc si ei sa aplice valorile implementate de catre noi la grupa.


„Unele exemple comune de valori personale includ onestitatea, respectul, compasiunea, curajul, încrederea, integritatea, echilibrul, iubirea și prosperitatea. Acestea sunt doar câteva exemple și fiecare persoană poate avea propriile valori care le ghidează în viață.”- parinte Marian


„Dacă reușim să transpunem valorile importante pentru noi în decizii și acțiuni concrete de viață, ne vom simți mai aproape de noi înșine și mai împliniți.”- parinte RoxanaDificultăți întâlnite:

 • Timpul -a fost unul dintre dificultati

 • Bolile copilariei -a doua dificultate


Durata de implementare a proiectului:

Octombrie - Decembrie 2023


Promovarea proiectului:

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionez să le realizez în timpul implementării proiectului:

- în rândul copiilor copiilor și al părinților;

- în rândul comisiei de curriculum a unității;

- anunțuri și articole în presa locală și de specialitate.

-platforma RED a ISJBZ.


Susținerea impactului:

Valorile, ca factor principal în procesul educațional oferă îndrumări în realitatea subiectivă și socială și reprezintă puncte de referință pentru stabilirea obiectivelor vieții.

Ρеrіоada рrеşсоlară еѕtе considerată dе сătrе ехреrțі реrіоada în care copiii se dezvoltă atât рѕіhіс cât și valoric.

Vârsta preșcolară este perioada cea mai plastică și cea mai favorabilă achizițiilor instrumentelor de bază a cunoașterii, comunicării, a formării trăsăturilor morale, de caracter și a pregătirii pentru viața de mai târziu.

Valorile dau sens vieții. Prin și cu valori, putem schimba LUMEA!

Commenti


Postari recente
Arhiva
Follow Us
 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page