top of page

FII TU SCHIMBAREA PE CARE ȚI-O DOREȘTI!, Școala Gimnazială Homocea, Vrancea

Motivaţia care stă la baza propunerii spre derulare a acestui proiect este pe cât de complexă, pe atât de urgentă şi ea îşi are originea, în primul rând, în starea de avarie evidentă a echilibrului natural al întregii noastre planete.

FII TU SCHIMBAREA PE CARE ȚI-O DOREȘTI!

- este un proiect ce-şi propune antrenarea şi implicarea elevilor claselor V –VIII de la Şcoala Gimnazială Homocea, Vrancea,în tr-o gamă variată de activităţi. Toate obiectivele propuse vor fi atinse în trei tipuri de activităţi: constituirea comitetului de mediu, ieşiri recreative în spaţiul pădurilor din preajma localităţii şi reflectarea acestora în manifestări artistice: desen, pictură, colaje, modelaje, machete, miniscenete şi alte tipuri de activități pe care le pot propune şi elevii pe parcursul derulării proiectului.

Deoarece dorim să continuăm și în anii următori participarea cu proiecte, ne-am propus ca în acest an să formăm elevilor de clasa a V-a capacitatea de a simți frumosul din natură, în general, și al localității, în special. Pe acest suport voi urmări mai apoi activități de informare cu caracter profund ecologic și formarea de comportamente corespunzătoare. Elevii implicați vor învăţa să cunoască şi să ocrotească natura, să iubească plantele şi animalele, să aibă un comportament adecvat faţă de mediul înconjurător şi chiar să ia atitudine faţă de cei care îl distrug.

De aceea, proiectul va fi organizat ca un spectacol al bucuriei, al libertăţii de exprimare prin cuvânt, culoare, măiestrie şi, în special, prin EMPATIE.


Proiect facilitat de Atomei Mihaela și Munteanu Ramona-Maria


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:

• Dezvoltarea capacității elevilor de a desfășura activități ecologice variate în școală, în natură;

• Dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de protejarea mediului;

• Folosirea deșeurilor pentru realizarea obiecte;

• Înfrumusețarea parcului din grădina școlii cu obiecte decorative și flori

• zâmbitoare;

• Construirea unor căsuțe pentru păsărele și montarea lor în copacii din gradina școlii;

- Realizarea unor pancarte cu mesaje ecologice și afișarea acestora în localitate.Provocările identificate:

- poluarea mediului înconjurător prin aruncarea la întâmplare a deșeurilor de către unii membri ai comunității

- bullying-ul în școală, în comunitate

- inexistența coșurilor de reciclare

- grupuri sanitare care necesită îmbunătățiri

- lipsă consilier școlar/asistent medical

- pază/ protecție copiiProvocările alese:

Ecologizarea localității natalePersoanele afectate de problemă:

Cele mai afectate persoane de această problemă sunt copiii din comunitate care se joacă printre gunoaiele din spațiile de joacă, de pe marginea drumului și din spațiile verzi din preajma instituțiilor.


Elevii implicați sunt deranjați de lipsa de interes a unor cetățeni pentru menținerea curățeniei în comunitate, de lipsa de informații referitoare la importanța păstrării unui mediu curat și sănătos precum și de nivelul scăzut de conștientizare a efectelor negative ale poluării asupra naturii de către toți cetățenii localității, inclusiv reprezentanții Consiliului Local.


Soluțiile identificate:

-activități de ecologizare a spațiului școlii și a împrejurimilor localității

- campanie de informare privind importanța păstrării unui mediu curat și sănătos

-acțiuni de îngrijire a spațiilor verzi de acasă

-realizarea de materiale informative în vederea realizării educației ecologiceActivitățile realizate de elevi:

 • Mediatizarea proiectului

 • Activități de ecologizare

 • Campanie de informare

 • Activități de amenajare și îngrijire a unor spații verzi

 • Atelier de creație artistico - plastică pe teme ecologice

Obiectivele alese:

 • Să dea o lecție de viață atât copiilor din sat, cât și părinților/adulților;

 • Să folosească deșeurile pentru realizarea unor obiecte-decor

 • Să înfrumusețeze parcul din grădina școlii cu obiecte decorative și flori zâmbitoare;

 • Să construiască căsuțe pentru păsărele și montarea lor în copacii din gradina școlii;

 • Să realizeze pancarte cu mesaje ecologice;

 • Să planteze copaci.Procesul de implementare a activităților:

În etapa de mediatizare a proiectului au fost realizate materiale de promovare și prezentare a proiectului în cadrul școlii și al comunității. Tot în această etapă au fost informați elevii, cadrele didactice și reprezentanții comunității locale cu privire la activitățile ecologice ce urmează să fie defășurate.


În etapa de organizare și desfășurare efectivă a activităților proiectului ecologic propus s-au desfășurat acțiuni de ecologizare a unor spații verzi din perimetrul școlii și din împrejurimile localității. În perioada suspendării cursurilor- vacanța de primăvară, aprilie 2021, elevii au realizat mai multe activități prin care au demonstrat că sunt prietenii naturii:

- plantare de flori în ghivece și așezarea acestora în spațiul special amenajat din centrul satului, în fața Primăriei și în fața bisericii

- amenajarea unor spații verzi

- îngrijirea copacilor din curtea școlii

- realizarea unor desene pe tema protejării mediului, frumuseții naturii, devenind, prin implicarea personală, ambasadorii păstrării unui mediu curat.


Ei au oferit, astfel, și modele de bună practică pentru educația ecologică.Rezultatele proiectului:

Prin implementarea programului la nivelul şcolii noastre, s-au realizat următoarele obiective:

- informarea elevilor asupra problemelor de mediu şi eforturile societăţii de a-l proteja şi a-l conserva pentru generaţiile viitoare;

- implicarea activă a elevilor în activităţile de protejare şi conservare a biodiversităţii mediului;

- identificarea si conştientizarea de către elevi, cadre didactice, părinţi, autorităţi locale a problemelor de mediu din şcoală, din proximitatea acesteia şi din orizontul local;

- colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu alte şcoli;

- dezvoltarea respectului pentru natură, prin dezvoltarea respectului faţă de sine;

- dezvoltarea dragostei şi respectului pentru natură, om şi societate, prin dezvoltarea respectului faţă de sine, faţă de natura mediului ambient, prin reducerea poluării, deşeurilor şi păstrarea biodiversităţii în ambientul mediului şcolarImpactul proiectului:

Considerăm că cele mai importante rezultate, sunt cele obtinute pe termen lung, cum ar fi:

- Conştientizarea elevilor privind lipsa unui spaţiu adecvat, amenajat cu plante şi chiar cu animale ( acvarii cu peşti, terarii cu broscuţe ţestoase, papagali, canari, hamsteri), în laboratorul de

biologie, ghivece cu flori în sǎlile de clase şi pe holurile şcolii, pentru oxigenarea aerului, recreerea dar şi educaţia elevilor;

- Implicarea elevilor în stabilirea mǎsurilor concrete ce trebuiesc luate pentru amenajarea şi reamenajarea unor spaţii verzi în şcoalǎ (în sălile de clasă, pe holuri, în cabinete şi laboratoare, sala de lecturǎ a bibliotecii, etc) dar si in Curtea Scolii;

- Finalizarea studiilor ecologice prin întocmirea de referate şi proiecte de mediu, care au fost şi vor fi prezentate la Work-shop-uri și publicate în revista școlii.


Beneficiarii proiectului:

Grupul țintă și persoanele implicate - întreaga comunitateFeedback:

Astăzi omenirea se confruntă cu multiple probleme de ordin ecologic care ne pun în pericol propria existenţă, dar şi cea a Naturii, în general: fenomenul de încălzire globală, poluarea de proporţii a mediului, dispariţia vertiginoasă a speciilor de organisme de pe Terra, inundaţiile şi incendiile de proporţii care devastează totul în jur şi răpesc sute de mii de vieţi omeneşti – acestea sunt doar unele exemple care ne demonstrează că Natura, din prieten, se poate transforma într-un duşman nemilos, în cazul în care societatea umană nu propune soluţiile de rigoare pentru a armoniza relaţia dintre Om şi Natură. Şi atunci ne întrebăm: „Care ar fi soluţia cea mai eficientă, din punct de vedere economic şi social, pentru rezolvarea problemelor de mediu ce vizează atât securitatea fiecărui stat în parte, cît şi a tuturor naţiunilor lumii?”

Orice persoană are dreptul să trăiască într-un mediu adecvat sănătății și bunăstării sale și că are sarcina, atît la nivel individual, cît și în asociere cu alții, să protejeze și să îmbunătățească mediul în beneficiul generațiilor prezente și viitoare și să respecte prezenta îndatorire.


Dificultăți întâlnite:

- difilcutăți în alegerea temei

- unii oameni reticenți

- lipsa materialelor

- nu am găsit pubele de colectare selecrtivă în activitatea de ecologizare

Durata de implementare a proiectului:

Luna martie 2021


Promovarea proiectului:

Am realizat afișe, am colectat gunoaie și am fotografiat colțurile pline de deșeuri din localitate.

Am scris mesaje/fluturași cu îndemnuri și le-am distribuit colegilor, oamenilor la biserică și oamenilor de pe stradă.

În școală am afișat panouri cu lucrările realizate.Susținerea impactului:

Pe termen lung, inițiativa își propune să reinventeze rolul școlii în comunitate și să o transforme într-un centru de inovare socială și participare civică prin implicarea părinților și stabilirea unor parteneriate cu instituții care militează și acționează pentru protecția mediului.

Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page