top of page

Future Designers- Noi creăm viitorul, LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIEȘTI

Integrând metoda DESIGN THINKING prezentată în detaliu în cadrul evenimentului de diseminare a proiectului din vara anului 2021, în care Asociația AllGrow a fost implicată,am gândit un proiect care să vizeze dezvoltarea socio-emoțională a elevilor, în context post-pandemic, cu rolul stimulării motivației pentru învățare a participanților și al dezvoltării stimei de sine, în vederea gestionării stărilor psihice, adesea bulversante și contradictorii, care împiedică obținerea unor rezultateșcolare mulțumitoare și, implicit,a stării de bine vitale oricărei personalități echilibrate.


Proiect facilitat de BĂLAN ALINA
Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:

Lecții învățate din proiectul anterior:

· Din proiectul anterior, elevii au învățat cât de importante sunt abilitățile de viață/ „soft skills”, că deschiderea orizonturilor personale, prin integrarea învățării exepriențiale și a învățării bazate pe proiect facilitează dezvoltarea integrală a personalității lor dedicate substituirii unor paradigme clasice care necesită deschiderea spre competențele secolului al XXI-lea și spre obiectivele dezvoltării durabile, în acord cu nevoile unei societăți în schimbare, adesea imprevizibile, ce necesită nu numai un set de cunoștințe, ci,mai ales,competențe- A ȘTI SĂ FII și SĂ FACI.


Viziunea proiectului:

Concepând proiectul pe baza observațiilor, consultărlor și chestionarelor anterioare, ce au subliniat nevoia elevilor de a identifica școala cu un cadru prietenos al dezvoltării abilităților de viață/ non-cognitive (echilibru/control emoțional, motivație intrinsecă, reziliență, învățarea autoreglată), am creatactivitățieducaționale ce promovează o comunicare deschisă, bazată pe un feedback prompt, creând un climat educațional marcat de stare de bine,urmărind în același timp dezvoltarea competențelor academice curriculare.


Beneficiarii proiectului:

Beneficiarii proiectuluiau fost elevii de liceu- cursuri de zi,dar și serale-dornici să parcurgă activitățile planificate.


Oportunitățile proiectului:

La începutul anului școlar, elevii s-au implicat activîn realizarea unei ANALIZE SWOT atât a resurselor personale,cât și a activităților desfășurate. Astfel, au descoperit oportunitatea de a interioriza rezultatele reflecțiilor înregistrate în jurnalele lor de învățare în cadrul unor proiecte de orientareprofesională și dezvoltare personală care să faciliteze inserția socio- profesională.


Provocările proiectului:

Nevoia de a se concentra asupra pregătirii examenului de Bacalaureat, scepticismul creat de o societate confuză,sărăcită axiologic.


Puncte tari:

Încrederea sporită în ei înșiși,stimularea motivației pentru învățare, a conlucrării, a competenței rezilienței, a lucrului în echipă,dezvoltarea cunoașterii de sine/stimei de sine, din perspectiva echilibrării emoționale și a abordării integrate a activitățlor în cadrul orelor de Limba și literatura română.


Puncte slabe:

· Uneori, lipsa de consecvență și dorința de validare cu orice preț.


Idei pentru continuarea proiectului pe baza analizei SWOT:

1.Fii motivul pentru care cineva crede în puterea umanității! Fii stăpânul emoțiilor tale!

2.Niciunul dintre noi nu poate fi îndeajuns de bun dacă se gândește doar la sine.

3.Traumele pot fi vindecate prin cunoaștere, bunătate și empatie.


Soluțiile identificate:

· „Vindecarea” traumelor post-pandemice

· Transformarea „emoțiilor rele” în „ emoții bune”

· Dezvoltarea rezilienței

- Creșterea motivației pentru învățare


Obiectivele stabilite de elevi:

Considerăm că obiectivele stabilite de elevi au fost atinse prin implicarea în activități precum:

· Inițierea unor campanii de promovare a LECTURII unor cărți pe tema TRAUMEI/ TERAPIEI- Gabor Mate, Jack Canfield, Guy Missoum, Părintele C.Necula https://drive.google.com/drive/folders/1KaHhoGhcV_GxeeamKlDHrzdnTZoZBGth?usp=sharing

CAMPANIA ANUALĂ DE PROMOVARE A LECTURII a integrat metodologia nonformală, fiind un eveniment, inspirat de documentarul psihiatrului Gabor Mate. Evenimentul a pledat pentru citirea cărților care abordează problemele TRAUMEI, instrument de bază atât pentru învățare, cât și pentru autovindecare, în acest context delicat al post-pandemiei. Astfel, am descoperit cărți valoroase care își dezvoltă poveștile pe temele delicate ale hărțuirii, excluziunii, traumelor parentale, bolilor mintale,rezilienței- resurse de inspirație pentru proiecte viitoare. Evenimentul, care a promovat beneficiile lecturii, conștientizarea de sine, renașterea umanității,folosind totodată noile tehnologii, a făcut grupul de elevi să înțeleagă că numai împreună, într-un dialog intergenerațional permanent, putem deveni din ce în ce mai buni ca ființe umane, poate puțin mai înțelepte, învățând lecția acceptării, a speranței, învățând să trăim într-o lume mai sigură care ar trebui construită pe baze mai puțin „distopice”, în conformitate cu principii universal valabile. Am învățat natura adevăratei reziliențe: Reziliența nu înseamnă să nu cazi, înseamnă să te ridici de fiecare data.Reziliența este ”arta de a vâsli printre torente” – Boris Cyrulnic.Reziliența nu este nici minune, nici rețeta fericirii. Este o strategie de lupta împotriva nefericirii, care ne ajută să smulgem vieții clipe de plăcere în ciuda murmurului fantomelor din străfundurile memoriei. https://drive.google.com/drive/folders/17r1BSCDanWNC4U5dZUJz6Z0NGLM8bQ2b?usp=sharing

· Ateliere de identificare a PUNCTELOR FORTE/ PUNCTELOR SLABE https://drive.google.com/drive/folders/1qv8oSpbvFfS0jFFmZSl1tpsqVktLBjp_?usp=sharing

· Ateliere de scriere creativă: Mărul creativ, Acronimul personal, Acrostihul colegilor tăi https://drive.google.com/drive/folders/1RPOv-DXorsRsOah1ZFrzhyfTw7xTW0-F?usp=sharing

· Implicarea familiei în actul de învățare, în cadrul unității tematice Familia https://drive.google.com/drive/folders/145SmTZlqImOhTeN2Z0xf5fisfAOHyeiN?usp=sharing

· Ateliere de identificare a emoțiilor, pornind de la texte literare clasice: Moromeții,M.Preda, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, C.Petrescu https://drive.google.com/drive/folders/1LEc0Xpl-qfusmOLijpIq5x1ZldHVIuBs?usp=sharing

· Atelier de educație durabilă-Semințele cunoașterii Odă mirabilei semințe( diverse semințe colectate au fost plantate în grădina școlii; ulterior, în clasă, au fost citite și analizate parabola Sămănătorului și versuri de L.Blaga) https://drive.google.com/drive/folders/1QQdJJHDc_Os4Rr_9aGtrcOtGZf8hVenf?usp=sharing

· Atelier al Inteligențelor multiple- Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1s5tYP5ckVBOtnxShE_TVFLzTuHoc1ZB0?usp=sharing În urma distribuirii chestionarelor inteligențelor multiple, elevii au rezolvat sarcini specifice în funcție de inteligența dominantă, în același timp descoperind sincretismul limbajelor artistice- Literatură (M.Eminescu) și Sculptură ( C.Brâncuși).

· Schimb de bune practici pe tema rutinei școlare/ a mesei la școală în cadrul proiectului School Lunch cu Liceul Zhuwei din Taipei, Taiwan. https://drive.google.com/drive/folders/1xdSgEUJLQxMcePM5ot5UmLmH6rmJ1gyR?usp=sharingDeși România nu se află pe primele locuri, în topurile europene,în ceea ce privește numărul de tineri obezi ( nu încă pe primul loc,dar se apropie vertiginos), am înțeles că masa de prânz la școală, a avea sau a nu avea o cantină în școală poate afecta starea de sănătate. Modul în care ne alimentăm devine din ce în ce mai important!. Alimentația, împreună cu activitatea fizică, sunt cei mai importanți factori ai stilului de viață (Sănătate 2020 – Strategia națională de protecție a sănătății și prevenire a bolilor). Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, este posibil, prin alimentație, să prevenim 80% din ICD, 90% din DZ de tip 2 și 30% din tumori…numai printr-o alimentație corectă, activitate fizică și renunțarea la fumat

· Participarea la Acțiuni de Voluntariat:Așezământul Social Valea Plopului https://animoto.com/play/jxYSjkfGG0KkM9n0u1u5YA ( septembrie 2021) și Târg de Mărțișor ( februarie-martie 2022) Activitatea educațională Târg de Mărțișor (15 februarie 2022-15 martie 2022) a presupus confecționarea de mărțișoare din materiale reutilizabile(nasturi din lemn, organza, mătase,hârtie, sticluțe Danonino etc.) ,realizarea de colaje/ postere tematice, promovarea poeziei tematice ( versuri extrase din opera lui L.Blaga, G.Topărceanu, G.Bacovia, T.Arghezi, Gr.Vieru,A.Păunescu…) și organizarea unei expoziții locale, cu vânzare.Menționăm că banii colectați/ donațiile au fost direcționate către o cauză caritabilă identificată în prealabil, la Masa Săracilor/Masa Aproapelui Tău Ploiești, Parohia Sf.Bunavestire Ploiești.

· Atelier Ziua Europei. 9 mai 2022 Împărțiți p egrupe, elevii au documentat câte o țară europeană pe care ulterior au prezentat-o persuasiv în fața colectivului.

· Atelier-Ceremonialfunebru Adio, emoții rele!Bun-venit, emoții bune! Premisa atelierului este importanța cultivării unei atitudini pozitive,proactive, orientate către rezultatele pe care ni le dorim să le obținem,rezultate bune ce vor veni de la sine:„O atitudine pozitivă înseamnă să fim pregătiți să lăsăm emoțiile rele, negativismul în urma noastră și să ne îndreptăm atenția către toate lucrurile frumoase care ne înconjoară, generatoare de emoții bune. Nu putem stopa total emoțiile rele, dar putem încerca să ne focalizăm mai mult pe cele pozitive, ele sunt cele care au potențial de creștere... De câte ori ne gândim la ceva care ne oferă o stare de bine. Nimic nu este imposibil și nimic nu este irealizabil, totul se reduce la atitudinea pe care o avem față de un obiectiv pe care dorim să îl realizăm, față de un vis pe care dorim să îl îndeplinim, față de noi și de modul în care ne percem. Prin acest exercițiu de „îngropare” a emoțiilor negative colectate în „cufărul nefast” și de substituire cu cele bune, am avut șansa de a observa importanța dezvoltării unui model de gândire pozitivă în rândul elevilor, care să le permită acestora să acționeze constructiv cu un impact pozitiv pentru viața lor sau a comunității în care trăiesc. Activitatea a constat în implementarea unui joc haios, aparent lipsit de importanță, născut din povestioara „Înmormântarea lui Nu Pot” extrasă din „Supa de pui pentru suflet” ,carte scrisă de Jack Canfield si Mark Victor Hansen.

· Dialogul artelor Literatură- Film- Teatru: lectura integrală/ fragmentară a unor cărți diverse ca tematică și stil- Vizionare de filme- Vizionare piese de teatru cu real potențial formativ,Teatrul Toma Caragiu Ploiești- A douăsprezecea noapte, de William Shakespeare


Activitățile realizate de elevi:

· Proiectul a îmbunătăţit calitatea muncii noastre la clasă , întrucât activitățile educaționale aferente proiectului au fost integrate în activitățile de la oră, rezultatele noastre academice înregistrând un progres continuu,în contextul dezvoltării integrale/ holistice a personalității noastre , ce se raportează la om ,ca la un întreg.

· Pornind de la specificul metodei design thinking și al învățării bazate pe proiect, de la principiul coerenței „narațiunii” didactice în educația transcurriculară, am încercat să ducem mai departe „povestea”,stimulând motivația pentru învățare a elevilor,devenind conștienți că practica socială nu cunoaște probleme unidisciplinare, ci impune soluționarea unor probleme, ținând seama de toate laturile personalității umane, ce impune abordarea holistică a educației și dezvoltarea tututor competențelor secolului al XXI-lea, folosind instrumente digitale atractive: YouTube, Book Creator, Animoto, MovieMaker, Smilebox, Lino, Picasa3 și Photo Story.

· Elevii au fost implicați în lecţii ce le-au oferit o abordare globală la unitatea tematică Familia și Personalități, exemple, modele,unde elevii au avut posibilitatea să reflecteze asupra importanței familiei/ a modelelor în viața tinerilor, așezând texte literare precum Reflecții despre spiritualitatea poporului român, D.Stăniloae „Jurnalul fericirii” de Nicolae Steinhardt,„Mara”,de Ioan Slavici, „Ultima noapte de dragoste...”,C.Petrescu, „Moromeții” de Marin Preda, „Când corpul îți spune nu” de Gabor Mate, „Puterea Introvertiților într-o lume asurzitoare”, de S.Cain în relație cu abilitățile lor de viață,modelate în cadrul atelierelor și a acțiunilor de voluntariat, în spiritul mentalității și al comunicării deschise, al empatiei și comprehensiunii pentru toate domeniile cunoaşterii.

· În cadrul multiplelor activități de reflecție și feedback,am analizat aspecte ale cetățeniei active- impactul acțiunilor de voluntariat asupra incluziunii persoanelor marginale/ cu potențial de excludere/ provenind din medii defavorizate, rolul acțiunilor de voluntariat în dezvoltarea personală,voluntariatul -un pas spre angajabilitate, importanța rezilienței sub forma jurnalelor de reflecție și a eseurilor argumentative.


Impactul proiectului:


Beneficiarii proiectului:

· 250 de beneficiari direcți

- 50 beneficiari indirecți- părinți, voluntari


Durata de implementare:

3-6 luni


Experiența de a lucra cu un mentor:

După aproape 2 ani de învățare online/ în sistem hibrid, elevii și-au arătat recunoștința de a a avea un coordonator empatic și dornic să îi ajute.Eleviitransmit gânduri de recunoștință pentru mentoratul oferit și indirect, de-a lungul anului, prin buletinele și ateliereleinspiratoare marca AllGrow.


Susținerea impactului:

Continuarea proiectului inițiat de Asociația AllGrow, prin integrarea unor activități colaborative cu specialiști în probelemele identificate de elevi,prin actiuni de tip Job Shadowing, activități în aer liber utilizând metode ale educației nonformale, excursii tematice, proiecte de voluntariat de tip Reuse- Reduce- Recycle, dezvoltând aplicații de tip Blockchain.


Schimbări la nivelul elevilor:

· Un nivel sporit al maturității emoționale

· O viziune limpezită asupra viitorului social și profesional

· O creștere evidentă a motivației pentru învățare

· Reducerea fenomenului de bullying

- Conștientizarea importanțeiabilităților de viață: caracterul, managementul timpului, inteligența socială

Etichete:

Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page