top of page

Mediu armonios, învățare eficientă - Școala Gimnazială ”Grigorie Ghica Voievod”, sector 2, București

Copiii au urmărit cu interes filmele inserate în prima sesiune a proiectului. În urma discuțiilor constructive, pe echipe, s-au adus  argumente pro și contra fiecărei probleme. După creionarea a trei probleme identificate, care au avut mai multă podere, s-a ajuns la concluzia că este necesar să rezolvăm problemele disicplinare, de curățenie, de comportament adecvat la școală pentru ca timpul afectat învățării să fie utilizat optim. Întâi de toate este important să rezolvăm problemele din ”ograda noastră”, ca apoi să-i învățăm și pe ceilalți, mai ales prin exemplul nostru către o educație de calitate prin rezolvarea acestor probleme.
Proiect facilitat de Ștefăniță Ana Ruxanda


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:


Provocările identificate:

Au fost prezentate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. După lungi dezbateri, s-au ales ca probleme cu ponderea cea mai însemnată în preferințele echipelor de elevi: mediu nesănătos, climat neplăcut la școală, comportament neadecvat în societate. Au început dezbaterile pentru a alege în cele din urmă una dintre probleme. S-au adus argumente pro și contre fiecărei probleme aleasă.
Provocările alese:

În cele din urmă elevii au susținut că mai aproape de posibilitățile de a schimba ceva și de a rezolva problema este climatul din școală.


Au considerat că pentru o educație de calitate nu sunt sificiente spațiul frumos amenajat, cadrele didactice binevoitoare ci și un comportament adecvat al tuturos elevilor școlii. De aceea, au hotărât ca prin exemplul lor și prin rezolvarea unor mici probleme la nivelul clasei lor, să ajute și pe ceilalți și astfel să fie create condițiile necesare pentru ca obiectivul ales de ei să fie îndeplinit.


Soluțiile identificate:

Reuniți în echipe, copiii au identificat ca soluții:

  • curățenia din jurul nostru;

  • comportamnetul copiilor în pauze;

  • atenția și participare la ore;

  • ținuta;

  • tonul folosit în interior;

  • respectul față de persoanele întâlnite pe holuri.Activitățile realizate de elevi:

Copiii au considerat că pot aplica toate soluțiile găsite și ca urmare, le-am dat timp de gândire pentru a comunica cum vor face acest lucru.


S-au gândit că doar una dintre soluții nu va putea rezolva problema primordială, care are în subordine alte mici probleme. S-au hotărât să se organizeze și să desfășoare aceste acțiuni timp de 10 zile, pentru a avea efect acțiunile lor.
Procesul de implementare a activităților:

În urma discuțiilor, copiii au hotărât să se organizeze în echipe care să urmărească, dar mai mult să încurajeze un comportament adecvat care să ducă la un climat mai plăcut în incinta școlii. De aceea, unii au purtat pancarte cu îndemnuri motivaționale, alții au împărțit stickere celor copiilor care dovedeau un comportament adecvat. La nivelul clasei au întocmit un tabel cu numele colegilor și pe fiecare zi, un copil putea acumula 5 puncte, în funcție de particapare la ore, atenția acordată, curățenia păstrată la bancă și comportamentul în timpul pauzelor.
Rezultatele proiectului:

Ultima sesiune a proiectului s-a desfășurat în ziua de 18 decembrie 2023, într-o zi a Săptămânii Altfel, așa că am putut dedica mai mult timp acestui lucru. Copiii au votat fiecare soluție găsită și s-a ajuns la concluzia că procetajul arată astfel:Beneficiarii proiectului:

De acțiunile noastre au beneficiat cca.120 de copii. Copiii au fost receptivi și au participat la acțiunea noastră.


Intenționăm să continuăm aceste acțiuni și să le extindem , implicându-i și pe ceilalți să ni se alăture în a organiza la nivelul clasei lor astfel de acțiuni.


Feedback:

Faptul că au participat și au luat în seamă mesajele noastre este un semn bun. Ne-au încurajat să continuăm: ”Este minunat ceea ce faceți.”


Dificultăți întâlnite:

Timpul alocat acestor acțiuni nu a fost suficient, iar pauzele mult prea scurte pentru a desfășura acțiunile cu pancartele și stickerele, dar copii au încercat să fie operativi și și-au luat sarcina în serios, utilizând la maxim timpul alocat.


Durata de implementare a proiectului:

Octombrie - Decembrie 2023


Promovarea proiectului:

Copiii au întocmit postere prin care au reliefat ceea ce a presupus proiectul nostru. De asemenea, în discuțiile cu ceilalți colegi, explicau de ce primeau stickere, de ce erau îndemnați să respecte mesajele de pe pancarte.Susținerea impactului:

Copiii au fost foarte entuziasmați de a desfășura acest proiect. Unul dintre ei a mărturisit că la început i s-a părut foarte greu, nu știa ce va putea face el, dar pe parcurs a înțeles și i-a plăcut să participe alături de colegi la acest proiect. Intenționează să continue aceste acțiuni pentru populariza aceste atitudini benefice climatului școlar.
Commenti


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page