top of page

O școală inclusivă pentru elevi și comunitate - Școala Gimnazială ,,Iorgu Radu’’ Bârlad

Proiectul ,,O școală inclusivă pentru elevi și comunitate,, derulat de echipa ,,Smart Kids,, , elevi din clasa a V-a B, de la Școala Gimnazială ,, Iorgu Radu,, Bârlad are ca obiectiv principal creearea unui mediu școlar atractiv pentru o educație de calitate prin amenajarea spațiului din curtea școlii. Elevii au identificat problema din cadrul școlii observând ca este un spațiu foarte mare liber, in urma darîmării anexelor școlii, care poate fi utilizat pentru a creea un mediu școlar atractiv pentru o educație de calitate.După ce au astabilit obiectivul principal și obiectivele secundare aceștia au realizat planul de acțiune al proiectului.Obiectivele secundare stabilite de către elevi sunt:

1.Stimularea învățării atractive și interactive prin construirea și dotatea unor clădiri care includ laboratoare și atelier de pictură

2.Creearea unui mediu școlar inclusiv prin construirea unei cantine si a unei sali de after-school

3.Dezvoltarea creativității și a relațiilor dintre copii prin amenjarea unui loc de joacă ,,Lumea copiilor,, adaptat pentru diferite vârste

4.Promovarea colaborării dintre elevi, profesori și părinți prin amenajarea uneui ecosistem  cu plante ornamentale si pomi fructiferi și a unei grădini ecologice

5.Producerea de energie prin instalarea de panouri fotovoltaice și colectarea selectivă a deșeurilor prin instalarea unor coșuri ecologice inteligente.


Elevii au lucrat pe grupe stabilind un plan de acțiune realist al proiectului, care include: activități(raportate la obiectivele urmărite), resurse(hartă proiect, machetă, plan de acțiune, materiale de construcție, materiale didactice, material săditor, resurse financiare etc), durata(fiind o perioadă mai lungă de realizare 1 an-2 ani), responsabili( primărie, direcțiunea școlii, cadre didactice, elevi, părinți).


Echipa de proiect a realizat harta și macheta școlii cum va fi în urma finalizării proiectului raportată la cea din prezent, fiind delimitate zonele alocate fiecărui obiectiv urmărit.

Ulterior aceștia au prezentat proiectul direcțiunii școlii, urmănd a fi stabilita intălnirea cu d-nul Primar al orașului Bârlad.În luna decembrie elevii-echipa ,,Smart Kids,, au prezentat proiectului D-nului Primar Dumitru Boroș și a unor consilieri locali, funcționari din primărie care lucrează la implementarea proiectelor locale.D-nul primar a  concluzionat ca proiectul este realizabil și realist raportat la problemele ce țin de școală și comunitate, activitățile, durata, responsabilii  find stabilite cu claritate și  obiectivitate de către elevi.Astfel a concluzionat ca proiectul va fi luat în considerare de Primărie pentru implementare, iar elevii se pot bucura ca au inițiat această acțiune de care vor beneficia copii, părinți, cadre didactice și comunitatea locală.


Proiectul a fost mediatizat pe site-ul școlii, pe grupurile elevilor și părinților, feed-back-ul fiind unul foarte bun.


Elevii participanți la proiect, respectiv programul ,,Change Architects,, au organizat o intâlnire în clasă, unde si-au exprimat opiniile în legatura cu derularea proiectului, au povestit ce au simțit , cum i-a ajutat să se descopere pe  ei și pe alții, cât de mult a contat ca ei să fie în centrul acțiunii, arhitecții schimbării, și cât de mult iși doresc sa fie realizat acest proiect.


Proiect facilitat de Gîndu Nicoleta-Elena


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:

Obiectivele de dezvoltare durabilă abordate  de elevi , în proiect sunt:

 

-Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toți

-Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.

-Energie regenerabilă şi accesibilă – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într[1]un mod sigur, durabil şi modern.


Provocările identificate:

Elevii din clasa a V-a B organizați pe grupe au identificat o serie de probleme cum ar fi

-lipsa unui laborator de biologie, de științe, a unui atelier de pictură

-copiii care nu pot fi supravegheati de parinți deoarece sunt la serviciu

-încurajarea comunicării dintre elevi

-lipsa unei cantine în care copiii pot lua masa și a unor săli de after-school

-colectarea deșeurilor necontrolată,

-lipsa unor reguli de comportament ecologic

-comunicare deficitară dintre elevi

-poluarea din orasul Bârlad

-repararea străzilor din oras

-cheltuieli mari la energie și risipa energeticăProvocările alese:

Problema aleasă de către  a fost amanajarea spațiului  din curtea scolii prin creearea unui proiect ce implică mai multe aspecte precum construirea unor clădiri(laboratoare, atelier de pictură, săli de after-school) , amenjarea unui loc de joacă și a unei grădini ecologice,  care corespund nevoilor elevilor și a comunității pentru o educație de calitate.


Soluțiile identificate:

Prin prezentarea proiectelor care au fost evalute ,elevii au găsit o serie de soluții la problemele sesizate din școală și din comunitate

- amenjarea spațiului liber din curtea școlii prin construirea de clădiri pentru laboratoare, atelier de pictură, săli de after-school, cantină pentru elevi

-ateliere de dezvoltare persoanală și de încurajare a comunicării dintre copiii

-colectarea selectivă si inteligentă a deșeurilor-Smart Bin-Payed-Clean

-aplicarea unui ghid de conduită comunitară

-instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul școlii

-organizarea unor zile de colectare selectivă a desurilor pentru toată școala

-plantarea de puieți, plante decorative

-realizarea ,,Ghidului micului ecolog,,Activitățile realizate de elevi:

Principala soluție aleasă de către elevi a fost cea de amenjare a spațiului școlar . Inițial în curtea școlii au fost  mai multe anexe, clădiri care nu au mai fost funcționale. Spațiul foarte mare eliberat poate fi folosit pentru a creea un mediu atractiv și inclusiv pentru elevi și comunitate, putând fi incluse si alte solutii( economisirea energiei, creearea unui mediu sănătos pentru copiii)Procesul de implementare a activităților:

Elevii au realizat planul de acțiune al proiectului cu obiective, activități, resurse, durată și responsabili, fiind implicați cadre diactice din școală și părinți. Îndrumați au realizat harta proiectului detaliată cu clădirile ce vor fi construite, spațiul de joacă, parcul tematic pe grupe de vârste, amplasarea cosurilor ecologice inteligente și a panourilor fotovoltatice.

Aceștia au mediatizat proiectul în cadrul școlii, pe site-ul scolii si pe grupurile de părinți. În primăvară au stabilit plantarea de arbori și plante decorative pentru parcul școlii prin colaborarea cu Ocolul sivic Bârlad. Pentru realizarea proiectului au fost la Primărie unde l-au prezentat fiind încurajați în acest demers.Rezultatele proiectului:

Elevii au reușit să sensibilizeze comunitatea locală și factorii decizionali-Primăria orașului Bârlad , în legatură cu ceea ce si-au propus ,,O școală inclusivă pentru elevi și comunitate,, prin amenjarea spațiului liber din curtea școlii, primind un răspuns favorabil în acest sens (lucrările fiind de durată). Astfel ei au devenit arhitecții schimbării, punând fundamentul pentru asigurarea pe viitor a unei educații de calitate la Școala Gimnazială ,,Iorgu Radu,, Bârlad. Totodată acest proiect a contribuit la dezvolatea personalității lor , descoperirea de noi abilităti, deprinderi  și asigurarea unei comunicări mai bune, a unei stări de empatie.Beneficiarii proiectului:

In cadrul proiectului beneficiază cei 580 de elevi ai școlii și generațiile viitoare, părinții copiilor  precum și comunitatea locală.


Feedback:

,,Buna ziua!

Doamna profesoara Gindu, vreau sa va multumesc pentru implicarea elevilor in realizarea acelor proiecte pentru scoala si/sau comunitate, cat si pentru coordonarea lor de-a lungul acestor saptamani!

In tot acest timp, eu m-am bucurat nespus de mult sa o vad pe Daria foarte implicata, creativa, entuziasmata si responsabila cu partea ei de proiect! A fost fascinata de ideea ca ea si ceilalti colegi chiar au realizat un proiect care ar putea transforma atat de frumos scoala lor!

Va multumesc si va felicit pentru tot ce ati realizat implicand copiii in genul acesta de activitate!,,

Numai bine! Elena (mama Dariei)

 

,,Acest proiect a oferit posibilitatea elevilor de a identifica, de a gasi solutii creative pentru a imbunatati mediul scolar, de a participa activ in procesul de luare a unei decizii, de a interactiona cu autoritatile locale in vederea  realizarii planurilor propuse. Au inteles ca puterea schimbarii sta in fiecare dintre ei.,,

Prof. C. Alina
Dificultăți întâlnite:

Ca dificultăți am observat

-lipsa timpului necesar conceperii,dezvoltării proiectului

-lipsa comunicării dintre elevi

-timiditatea, neîncrederea acestora in propriile puteri

-resursele financiare

-timpul îndelungat de realizare a proiectului-1-2 ani


Durata de implementare a proiectului:

Octombrie - Decembrie 2023


Promovarea proiectului:

Elevii au prezentat proiectul in fata claselor de elevi, a cadrelor didactice, pe grupurile elevilor si părinților, pe site-ul școlii.

Pentru realizarea proiectului am vorbit cu reprezentanții Primăriei Bârlad, consilieri locali, funcționari publici implicați în implementarea proiectelor.

Susținerea impactului:

Proiectul va fi prezentat și susținut în continuare în școală și  comunitatea locală, printr-o mediatizare intensă. În primăvară vor fi  plantați copaci și va fi amenjat spațiul alocat jocurilor pentru copii, implicănd și părinții acestora. Periodic vor fi realizate activități cu elevii din școală pentru a sensibiliza și implica reprezentanții Primăriei orașului Bârlad.


Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page