top of page

O LUNĂ... O CARTE, Școala Gimnazială ,,Șerban Cioculescu”, Găești

Vârsta școlarilor este cea mai favorabilă perioadă pentru acumularea unor impresii puternice, este vârsta imaginației, a fanteziei, a visării și a jocului. În ultimii ani se observă o scădere a interesului pentru lectură. Televizorul, jocurile video și calculatorul sunt cele care ,,au alungat” interesul copiilor și al adulților pentru a citi o carte.


Prin proiectul „O lună... o carte”, elevii şi-au propus îmbunătăţirea competenţelor cheie din clasele I și a II-a în vederea creşterii calităţii educaţiei.


Proiectul pe care elevii îl propun, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” și „biblioteca”, de a le readuce în atenția noastră, a părinților și a comunității locale, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaștere și visare fără de egal.

Prin derularea acestui proiect, elevii și-au propus desfășurarea unor activități interesante, stimulative, ieșite din tiparul formalului, prin care să-și formeze/îmbunătățească deprinderile şi creșterea nivelului de implicare a familiilor în viața clasei prin inițierea unor activități comune.
Proiect facilitat de Prof.pt.înv.primar Ivașcu Angelica și Prof.pt.înv.primar Coman Simona Roxana


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:

ODD4. Educație de calitate- Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.


Provocările identificate:

Împărțiți în grupe de câte patru, elevii au ales câte un obiectiv din lista de Obiective de Dezvoltare Durabilă, au discutat pe baza lui și au căutat idei prin care pot aduce o schimbare în viața lor, în școală sau în comunitate. Pe postit-uri au fost notate probleme identificate care pot deveni oportunități de schimbare: un mediu mai curat, reciclarea deșeurilor acasă, la școală, în comunitate, ajutorarea copiilor aflați în dificultate; apropierea de lectură, întrucât situația actuală (învățarea în alte spații, aflate departe de biblioteca orașului și fără a avea o bibliotecă a școlii) face dificilă desfășurarea unor activități atractive, ieșite din tiparul formalului; economisirea energiei; respectarea drepturilor copilului; apă curată pentru toți; eradicarea foamei, a sărăciei și consumul responsabil.


Provocările alese:

După prezentarea problemelor, a fost ales prin vot cel mai important lucru pe care ar dori să îl schimbe. A fost aleasă aceeași temă/ problemă de soluționat, la nivelul clasei, aceea de a găsi soluții optime pentru derularea unor activități de lectură atractive.


Mare parte dintre elevi citesc din plăcere, au deprinderi de citire conștientă, sunt interesați de achiziționarea consecventă a cărților. Alți elevi citesc la solicitarea adulților, au dificultăți în înțelegerea textului citit, interpretarea și extragerea unor informații esențiale din lecturile parcurse și în formularea propriei păreri despre cele citite. Aceștia sunt și cei care înregistrează rezultate mai scăzute la învățătură, deoarece deprinderile deficitare de citire-înțelegere a unui text se răsfrâng asupra performanțelor de la toate disciplinele. Prin aceste activități elevii au urmărit dezvoltarea competențelor de citit-scris, îmbunătățirea tehnicilor de lectură.
Soluțiile identificate:

Deoarece spațiul nu a permis amenajarea unei biblioteci la care să aibă acces elevii școlii, iar biblioteca orașului este departe de locațiile în care elevii clasei I și ai clasei a II-a învață temporar, copiii au identificat unele soluții prin care accesul la cărțile dorite să fie destul de facil, iar cei care citesc mai greu să fie ajutați să-și dezvolte competențele în acest sens.


Exemple: amenajarea unei biblioteci a clasei de unde elevii își pot alege cărți pe care le pot lectura suplimentar, recomandarea, procurarea și lecturarea unui text/ a unei cărți în fiecare lună, carte care va fi studiată și la clasă, pentru a facilita înțelegerea mesajului, întâlniri cu bibliotecara școlii/ a bibliotecii orașului care poate recomanda anumite cărți, activități la biblioteca orașului în afara programului școlar sau în timpul orei de lectură, găsirea unui mijloc de transport care să facă posibilă deplasarea elevilor de la școală la bibliotecă, activități comune ale elevilor din cele două clase, ajutor pentru elevii care citesc mai greu prin organizarea unor întâlniri în afara programului școlarActivitățile realizate de elevi:

Soluțiile propuse au fost prezentate și discutate la nivelul clasei. Elevii au fost atrași de ideea unei cărți pe care să o citească toți, o carte pe lună. Alegerea ei se face în funcție de recomandările elevilor, ale doamnelor învățătoare, dar și în funcție de ofertele Cubului de Lectură cu care colaborăm. Cărțile sunt alese din timp pentru a reuși procurarea lor prin împrumut de la biliotecă sau, pentru cine dorește, prin achiziționare proprie, în vederea amenajării unei biblioteci acasă.

,,O lună... o carte” este o idee care a adus multă bucurie și emoție elevilor.Procesul de implementare a activităților:

La sfârșitul fiecărei luni, în ora de lectură, elevii au ales o carte, din cel puțin trei recomandări, care a fost citită pe parcursul lunii următoare. În ultima oră de lectură din lună, cartea a fost adusă la școală de copii, a fost citită, discutată. S-au desfășurat diferite activități pe baza textului lecturat: fișe de lucru, jocuri de rol, exprimarea unor păreri despre fapte și personaje, identificarea unor trăsături ale personajelor principale, imaginarea unui alt final al textului, exercții digitale etc.Rezultatele proiectului:

Proiectul a fost un succes, iar ideea i-a entuziasmat pe elevi și pe părinți care s-au implicat prin ajutorul oferit pentru procurarea cărților. Au susținut lucrul cu cartea, lectura, răspunzând dorinței copiilor de a merge la bibliotecă pentru a împrumuta cărți. De aceea, elevii vor pune în practică această idee, în continuare, până la finalul acestui an școlar.

Elevii au constatat că citesc mai bine, pun întrebări, își exprimă gânduri, idei, opinii.

O parte dintre elevi nu s-a rezumat doar la cărțile propuse, au împrumutat alte cărți de la bibliotecă, au prezentat cărți cumpărate din librării sau aduse de Moș Nicolae, dorind să aibă o bibliotecă proprie.


Beneficiarii proiectului:

În cadrul acestui proiect au fost implicați, în primul rând, cei 21 de elevi ai casei I C și cei 27 de elevi ai clasei a II-a C, părinții lor, învățătoarele, bibliotecara școlii, doamnele bibliotecare de la Biblioeca ,,Aurel Iordache” Găești.
Feedback:

”Îmi place să citesc, Doamna!”

,,Vreau să mai desfășor activități la bibliotecă.”

 ,,Doresc ca Moșul să îmi aducă și cărți!”

,,Lectura ne aduce prieteni necunoscuți.”

,,Denis a citit, fără să fie nevoie să îi cer eu.”


Dificultăți întâlnite:

Dificultățile întâpinate au fost depășite destul de ușor, deoarce părinții au fost încântați de ideea copiilor. Ei susțin lectura, într-o lume în care tehnologia ocupă cea mai mare parte a timpului liber al copiilor.


 Desfășurarea unei activități la biblioteca orașului era cea care punea problema deplăsării elevilor. Soluția a venit în săptămâna ,,Școala Altfel”, când toate activitățile dintr-o zi s-au desfășurat în spațiul dorit. Elevii au fost aduși dimineața de către părinți, înlăturând în acest fel necesitatea transportului.


Durata de implementare a proiectului:

Octombrie - Decembrie 2023


Promovarea proiectului:

Proiectul s-a bucurat, în primul rând, de colaborarea cadrelor didactice a celor două clase, de colaborarea cu părinții și cu doamnele bibliotecare. Activitățile desfășurate au fost popularizate pe grupurile cu părinții, dar și în comunitate, prin intermediul rețelelor sociale.

Susținerea impactului:

Proiectul continuă, fiind deja aleasă cartea pentru luna ianuarie, vom amenaja o minibibliotecă în sala de clasă și un colt pentru lectură.


Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page