Reușim acționând împreună! , LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIEȘTI

Proiectul RAI - Reușim acționând împreună! AllGrow a cuprins mai multe activități menite să abordeze,într-o manieră proactivă și transcurriculară, fiecare dintre problemele identificate de elevi, în urma sesiunilor de consultare online, urmărind dezvoltarea competențelor secolulul al XXI-lea si a Obiectivelor Dezvoltării Durabile,pentru o mai bună incluziune socială a grupului de elevi ,prin stimularea respectului de sine al acestora.


Proiect facilitat de Alina Bălan.


https://www.mentimeter.com/s/3ee29cb54e5a62db1fe65f1c90bb0f4a/75218f03e30e


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate: