SĂ SALVĂM CLIMA! (Echipa Curajoșii) - Liceul Teoretic Șerban Vodă Slănic

Promovarea a unei acțiuni climatice manifestată în toate aspectele vieții, identificată în cadrul ODD-ului 13, deoarece odată cu evoluția și modernizarea societății consumul de energie necesar producerii de bunuri a crescut exponențial ducând astfel la poluarea mediului.Încălzirea globală devine astfel unul dintre cele mai mari pericole afectând viața, sănătatea și bunăstarea oamenilor.Întreaga planetă suferă datorită schimbărilor climatice


Pentru noi programului Change Architects inițat de ALL GROW a fost o oportunitate de promovarea a unei acțiuni climatice manifestată în toate aspectele vieții, identificată în cadrul ODD-ului 13 și o continuare a proiectului în care avem școala înscrisă numit,, Climate Action Project”. Am vrut să facem cunoscută această problemă și am încercat să o ameliorăm, dacă nu chiar să o stopăm.


Proiect facilitat de Mînzicu Simona ValentinaObiectivele de dezvolare durabilă abordate:Provocările identificate:

Inițial, în cadrul grupelor am identificat mai multe probleme legate de viață, școală și comunitate, dar am ales-o pe cea climei.

Au fost identificate problemele de bullying în cadrul școlii

Au fost identificați copii cu deficiențe de învățare

Am identificat riscurile prezente odată cu poluareala nivelul localității


Provocările alese:

Problema aleasă de copii s-a axat pe odd-ul 13 conștientizând cauzele poluării și au căutat să găsească soluții care să amelioreze situația actuală existentă la nivel de localitate . Analizând tipurile de poluare și cauzele poluării au aflat și sursele acestei poluări. În cadrul unui atelier au aflat despre poluare, au clarificat termeni de genul: climă, vreme, schimbări climatice, încălzire globală.


Persoanele afectate de problemă:

Această problemă de mediu se resfrânge asupra totalității persoanelor prezente în această localitate dar nu diferă de situația existantă în lume. Dioxidul de carbon este principalul factor visibil imediat asupra stării și sănătății, alunecările de teren cauzate de tăierea copacilor și polu