top of page

STAREA DE BINE ÎNCEPE CU NOI! LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIEȘTI

PROIECTUL STAREA DE BINE ÎNCEPE CU NOI, desfășurat sub inspirația CURSULUI Design Thinking, marca AllGrow România și a inițiativelor/propunerilor legislative la nivel european https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/well-being-at-school , urmărește ținte asociate

OBIECTIVULUI DEZVOLTĂRII DURABILE NR.3 SĂNĂTATE / STARE DE BINE și ODD NR.4-EDUCAȚIE DE CALITATE, în scopul creșterii motivației școlare și, implicit, a ratei de promovare a examenului de Bacalaureat.


Proiect facilitat de BĂLAN ALINA
Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:


Provocările identificate:

Utilizând mai multe instrumente și metode- semaforul, fishbone, chestionarul- am identificat problema NIVELULUI DEFICITAR AL ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE A ELEVILOR, factor al EȘECULUI ȘCOLAR și al SLABEI STIME DE SINE.

Provocările alese:

Ideea proiectului a apărut, în datele inițiale, în urma analizei celor 60 de răspunsuri colectate în urma consultărilor elevilor, utilizând chestionarele Google Forms. https://docs.google.com/forms/d/1rKyfj6OATw793T6ukPruUaL23ac53pr7FVDvIBQIKic/edit?usp=drive_web


Abordarea sănătății şi stării de bine trebuie să includă și abordarea bolilor mentale, pe fondul izolării și marginalizării bullyingului, boli care sunt de multe ori neglijate sau stigmatizate. Știm deja că sănătatea mintală este influențată de numeroși factori, printre care predispoziția genetică, experiențele adverse din copilărie, contextul socio-economic, afecțiunile medicale cronice sau abuzul de alcool și droguri.

Numai o persoană sănătoasă mintal poate să se împlinească pe plan personal și profesional....


Persoanele afectate de problemă:

Adolescenții din ciclul inferior al liceului( IX-X).


Soluțiile identificate:

•Organizarea de ateliere tematice pe tema stimulării încrederii în sine, a incluziunii, a dezvoltării Competențelor secolului al XXI-lea

•Implicarea elevilor în evenimente caritabile

•Dezvoltarea empatiei prin documentarea unor teme ce stimulează dezvoltarea comunicării interculturale

•Exerciții de simulare a diferitelor roluri sociale și profesionale

•Comunicarea intergenerațională pe baze sănătoase, fără judecată și comportamente revendicative nerealiste

( rezultate academice care depășesc capacitățile reale ale copiilor, nevoia de autonomie)


Activitățile realizate de elevi:

Toale soluțiile enumerate


Obiectivele alese:

  • Stimularea stimei de sine și a stării de bine ale elevilor

  • Dezvoltarea competențelor de comunicare

  • Stimularea stării generale de sănătate emoțională a elevilor, ca factor principal al motivației școlare


Procesul de implementare a activităților:

În procesul de implementare a soluțiilor, am avut în vedere abordări integratoare,proiectând activități în cadrul curriculumului de Limba și literatura română, realizând sesiuni de lucru , texte argumentative tematice, dezbateri, prezentări, discursuri publice, ateliere precum:


· Ateliere de tip indoor / outdoor learning( Un pas înainte, Ateliere de lectura și interpretare în aer liber) https://drive.google.com/drive/folders/1P8GgmOjZM48aGPGPvqXnKwnlpkiL3anf?usp=share_link

· Ateliere pe tema importanței competențelor secolului al XXI-lea https://drive.google.com/drive/folders/1Pdg7n9FEVnqA7oMdNZtmw6u6YaF_HfEn?usp=share_link

· Atelier pe tema perseverenței- Povestea lui Kiwi-a educației pentru sănătate în scopul conștientizării riscurilor anevrismului cerebral

· Creații elevi( texte argumentative, texte utilitare, recenzii etc.) https://drive.google.com/drive/folders/13Ie1lxv6am7lIZ-EW7kvsTe3CfvTxSR8?usp=share_link

· Activități pentru dezvoltare durabilă -Săptămâna Verde https://drive.google.com/drive/folders/11iBojl_U8-GDb9hgS4rjTVvvS4_21a4d?usp=share_link


Rezultatele proiectului:

Observația directă, interviurile,eseurile și consultările actuale ne-au demonstrat:

· Un nivel sporit al maturității emoționale

· O viziune limpezită asupra viitorului social și profesional

· O creștere evidentă a motivației pentru învățare

· Reducerea fenomenului de bullying

· Conștientizarea importanței abilităților de viață: abilitățile de comunicare, empatia, caracterul,mmanagementul timpului, inteligența socială,motivația și sentimentul de autoeficiență


Impactul proiectului:

Toate activitățile planificate în cadrul proiectului și dedicate celor 60 de elevi alcătuiesc un complex de măsuri integrate menite să contribuie la realizarea obiectivului dezvoltării durabile 3 și 4, în mod special, în perspectiva progresului academic.


În urma observației directe, se poate observa creșterea motivației școlare atât în cadrul discuțiilor pe teme literare, cât și în realizarea unor teme suplimentare( precum realizarea de book trailere sau compoziții).Beneficiarii proiectului:

60 de beneficiari direcți

100 de beneficiari indirecți


Feedback:

„Este foarte important să ne simțim bine în pielea noastră pentru a-i ajuta pe ceilalți!”( Daria)

„Sănătatea și starea de bine în școală sunt fundamentale pentru concentrare și motivație.”( Florentina)


Dificultăți întâlnite:

Lipsa consecvenței participanților

Caracterul greoi al exprimării emoțiilor și gândurilor

Insuficiente resurse- temporale, digitale etc.

Durata de implementare a proiectului:

9 luni


Promovarea proiectului:

Diseminări în cadrul programelor de formare SDG Spain, Let`s booktrailer, Asoc. Jump Italia


Susținerea impactului:

Prin prezentarea proiectului la conferințele internaționale și naționale

Prin diseminarea proiectului la viitoarele proiecte Erasmus+
Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page