top of page

IMPACT

Din 2017, Asociația All Grow lucrează cu elevi, profesori și susținători din întreaga țară în cadrul a numeroase proiecte ce au ca scop comun realizarea de schimbare la nivel comunitar și echiparea elevilor și a profesorilor cu instrumentele, inspirația și cunoștințele necesare pentru a realiza acestă schimbare. Impactul nostru este măsurat și evaluat pe parcursul a mai multor ani și inițiative, și a înregistrat o creștere exponențială de la un an la altul.

PROFESORI

ELEVI

VOLUNTARI MERCI

BENEFICIARI

18.000+

7.500+

800+

80+

MEDIUL RURAL

PROIECTE DE

SCHIMBARE

RETENȚIA

PROFESORILOR

ȘCOLI

50%

370+

70%

270+

IMPACT GLOBAL

Echipa noastră este dedicată să contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Astfel proiectele implementate de elevi în cadrul ințiativelor Change Architects , Change Shaping Schools și Design Futures contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). 

Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 stabilite de ONU sunt o prioritate la nivel național și global. Aceste obiective sunt și pe agenda Uniunii Europene 2030. 

Echipa noastră contribuie în mod direct la obiectivul 4. Educație de Calitate și 17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.

SDG.png

RAPOARTE ANUALE

2020.png

2017

2021.png

2018

AllGrow Annual Report 2022.jpg
2019.png

2019

Alte rapoarte

1.png

Evaluarea Satisfacției profesorilor

Mentor.png

Evaluarea Nevoilor Tehnologice

rapoarte

PREMIUL ASPEN PENTRU
INIȚIATIVĂ SOCIALĂ

bottom of page