Proiect educativ „SUNT COPIL-EU POT!”, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Buzău

Proiectul educativ „SUNT COPIL-EU POT!” are în vedere desfăşurarea unor activitaţi de incluziune socială și rezolvarea unor probleme ce necesită tratare individualizată timpurie prin activităţi de corecţie şi de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în sistemul educaţional obişnuit. Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor copiilor care provin din medii diferite, dar toţi traiesc într-o lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin acest proiect se doreşte informarea preșcolarilor, parinţilor şi cadrelor didactice despre problemele copiilor cu cerinţe speciale, în scopul influenţării în bine a atitudinii societăţii civile faţă de această categorie de persoane. Copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jocurilor şi ne vor îmbogăţi sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste, dăruindu-ne declaraţia lor de iubire! Prin organizarea unor manifestări cultural–artistice, desfăşurarea unor activităţi comune gospodăreşti, sportive, turistice, de voluntariat care să conducă la toleranţă, la respectarea, acceptarea şi aprecierea, la întrajutorarea, sprijin material şi moral pentru cei de lângă noi.Activităţile au avut ca punct de pornire povestea „Broscuţa Tuţu”.

Necesitatea derulării acestui proiect răspunde nevoii de integrare continuă a copilului cu CES în învățământul de masă, dar și la depășirea și rezolvarea anumitor bariere probleme interconectate sesizate de părinții copiilor cu autism și cadrelor didactice, ca de exemplu:

- necesitatea evaluării și intervenției timpurii pentru copiii cu dizabilități, necesitatea de a începe integrarea pas cu pas în grădiniță și apoi în școală;

- părinții copiilor tipici nu sunt pregătiți pentru o educație inclusivă;

- comunitatea nu este suficient informată, cu privire la o educație inclusivă a copiilor cu dizabilități;

- existența în continuare a unor surse de excludere - atitudinile și prejudecățile din societate;

Scopul Proiectului:

- Promovarea dialogului și a comunicării între partenerii implicați în proiect, cunoașterea și acceptarea reciprocă;

- Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de înțelegere a copiilor cu CES, care să contribuie la incluziunea socială a acestora;

- Adaptarea activităților educative la necesitățile fiecărui copil în parte, contribuin astfel la creșterea accesului copiilor cu CES la educație în învățământul de masă

Poveste de schimbare facilitată de Doamnele Toader Nicoleta Daniela, Ciocu Valeria Niculina și Fuştei Maria

Motto: Eu pot să fac ceea ce tu nu poți face, iar tu poți face ceea ce eu nu pot face. Împreună putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza vreodată singur ceea ce poate realiza prin parteneriat cu alții” (Maica Tereza)


Obiectivele Proiectului:

- Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele educative ale preșcolarilor cu dificultăți cognitive și de învățare, dar și eliminarea discriminării de orice natură;

- Pregătirea copiilor și a familiilor lor pentru integrarea progresivă în învățământul de masă în scopul prevenirii abandonului școlar;

- Aplicarea unor cunoștințe, priceperi, deprinderi învățate în situații diverse: vizite, activități, jocuri,