top of page

Proiect educativ „SUNT COPIL-EU POT!”, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Buzău

Proiectul educativ „SUNT COPIL-EU POT!” are în vedere desfăşurarea unor activitaţi de incluziune socială și rezolvarea unor probleme ce necesită tratare individualizată timpurie prin activităţi de corecţie şi de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în sistemul educaţional obişnuit. Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor copiilor care provin din medii diferite, dar toţi traiesc într-o lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin acest proiect se doreşte informarea preșcolarilor, parinţilor şi cadrelor didactice despre problemele copiilor cu cerinţe speciale, în scopul influenţării în bine a atitudinii societăţii civile faţă de această categorie de persoane. Copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jocurilor şi ne vor îmbogăţi sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste, dăruindu-ne declaraţia lor de iubire! Prin organizarea unor manifestări cultural–artistice, desfăşurarea unor activităţi comune gospodăreşti, sportive, turistice, de voluntariat care să conducă la toleranţă, la respectarea, acceptarea şi aprecierea, la întrajutorarea, sprijin material şi moral pentru cei de lângă noi.Activităţile au avut ca punct de pornire povestea „Broscuţa Tuţu”.

Necesitatea derulării acestui proiect răspunde nevoii de integrare continuă a copilului cu CES în învățământul de masă, dar și la depășirea și rezolvarea anumitor bariere probleme interconectate sesizate de părinții copiilor cu autism și cadrelor didactice, ca de exemplu:

- necesitatea evaluării și intervenției timpurii pentru copiii cu dizabilități, necesitatea de a începe integrarea pas cu pas în grădiniță și apoi în școală;

- părinții copiilor tipici nu sunt pregătiți pentru o educație inclusivă;

- comunitatea nu este suficient informată, cu privire la o educație inclusivă a copiilor cu dizabilități;

- existența în continuare a unor surse de excludere - atitudinile și prejudecățile din societate;

Scopul Proiectului:

- Promovarea dialogului și a comunicării între partenerii implicați în proiect, cunoașterea și acceptarea reciprocă;

- Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de înțelegere a copiilor cu CES, care să contribuie la incluziunea socială a acestora;

- Adaptarea activităților educative la necesitățile fiecărui copil în parte, contribuin astfel la creșterea accesului copiilor cu CES la educație în învățământul de masă

Poveste de schimbare facilitată de Doamnele Toader Nicoleta Daniela, Ciocu Valeria Niculina și Fuştei Maria

Motto: Eu pot să fac ceea ce tu nu poți face, iar tu poți face ceea ce eu nu pot face. Împreună putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza vreodată singur ceea ce poate realiza prin parteneriat cu alții” (Maica Tereza)


Obiectivele Proiectului:

- Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele educative ale preșcolarilor cu dificultăți cognitive și de învățare, dar și eliminarea discriminării de orice natură;

- Pregătirea copiilor și a familiilor lor pentru integrarea progresivă în învățământul de masă în scopul prevenirii abandonului școlar;

- Aplicarea unor cunoștințe, priceperi, deprinderi învățate în situații diverse: vizite, activități, jocuri, etc.

- Dezvoltarea abilităților sociale adecvate vârstei, care să-i ajute în integrarea în toate mediile (în parc, la grădiniță, la școalaă)

- Modelarea comportamentală a copiilor și dezvoltarea abilităților de joc, comunicare și socializare.

Grup țintă:

- părinți

- bunici

- preșcolari

- educatoare

Beneficiari directi si indirecti:

- Beneficiarii directi sun copiii și părinții din cele două unități

- Beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice și comunitatea locală


Activitatea debutează cu un joculeț realizat între educatoare și preşcolari„Rățuștele și broscuța”, joc ce are ca scop introducerea copiilor în activitate.

În sala de grupă preșcolarii descoperă două jucării din pluș, o rață și obroască testoasă. Se inițiază o scurtă discuţie despre aceste vietăți (mediul deviață, hrană) și se vor face referințe la asemănările și diferențele dintre cele două.

Copiii vor sta pe scaunele în formă de semicerc și printr-o scurtă conversaţie le voi spune că am să le citesc o poveste despre o rățușcă și o broscuță țestoasă. Ei sunt de acord și îi rog să fie foarte atenți la mine pentru că, împreună vom povesti, pe baza imaginilor, conținutul povestirii. Voi citi povestea ”Broscuța ţestoasă, Tuţu” cât mai expresiv, folosind mimica și gestica corespunzătore. Conținutul poveștii va fi expus urmărindu-se succesiunea evenimentelor.

La finalul lecturării le voi cere copiilor să precizeze care este titlul și care sunt personajele întânlite în poveste. Prezint imagini ce reprezintă aspecte din poveste și împreună le vom aşeza pe panou în ordinea desfășurării acţiunii. Preşcolarii vor povesti pe scurt conţinutul având ilustraţiile în față, iar cu ajutorul întrebărilor îi conduc să descoperim împreună aspectele educative ale povestirii.

La sfârșitul sesiunii preșcolarii au sesizat că, deși cele două vietăți sunt diferite, s-au ajutat între ele, au empatizat, au simțit respect și dragoste intre cele două personaje ale povestirii.

În cea de-a doua zi activitatea debutează cu jocul de mișcare „Steaua și steluțele’’, un joc recreativ unde educatoarea este steaua (poartă un ecuson cu o stea de culoare aurie), iar copiii sunt steluțele (au ecusoane cu steluțe colorate diferit, cu intrebări- CE?, CINE?, CAND?, DE CE?, UNDE?).

Copiii vor fi așezați pe scaunele în formă de semicerc și printr-o scurtă conversaţie ne vom aminti de povestea cu rățușca și broscuța testoasă citită cu o zi înainte. Cu ajutorul unei crenguței fermecate vom descoperi pe covor steluțele de la metoada activ-participativă “Explozia stelară”. Voi explica regulile de desfășurare a activității pe grupe și rezolvarea sarcinilor fiecareia în parte. Toți copiii privesc imaginile și formuleaze în grup cât mai multe întrebări legate de imaginile prezentate și de conținutul povestirii. Pentru a obține cât mai multe conexiuni între întrebările descoperite, se stabilește ordinea adresării întrebărilor: (CE?, CINE?, CAND?, DE CE?, UNDE?). Pe rând fiecare grup vine lângă imagini și adresează celorlalte grupuri întrebări din conținutul poveștii, aceștia răspund, și astfel se stimulează activitatea grupurilor. Pentru fiecare întebare și răspuns bun se acordă echipei o steluță, care se așază langă steaua în jurul căreia stă grupul. Se stabilește grupul câștigător pe baza numărării steluțelor.

Preșcolarii au fost împărțiți în grupe, iar cu ajutorul întrebărilor vor sesiza diferențele și asemănările dintre cele două personaje, dar mai ales comportamentul celor două vietăți. Ei au sesizat că, deși cele două vietăți sunt diferite, s-au ajutat între ele.

Enumeră problemele identificate de elevi:

- Preșcolarii au sesizat, în cadrul poveştii, că, deși cele două vietăți sunt diferite, s-au ajutat între ele, au empatizat, au simțit respect și dragoste între cele două personaje ale povestirii.

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

Am ales să rezolvăm problema integrării copiilor cu CES din Centrul de Zi Dumbrava Minunată Buzău în învăţământul de masă prin activităţi specifice. Dar mai ales depăşirea şi rezolvarea anumitor bariere, probleme interconectate sesizate de părinţii copiilor cu autism şi cadrele didactice, ca de exemplu:

• necesitatea evaluării şi intervenţiei timpurii pentru copiii cu dizabilitaţi, necesitatea de a începe integrarea pas cu pas în grădiniţa şi apoi şcoală;

• părinţii copiilor tipici nu sunt pregătiţi pentru o educaţie incluzivă;

• comunitatea nu este suficient informată, cu privire la o educaţie incluzivă a copiilor cu dizabilităţi;

• existenţa în continuare a unor surse de excludere - atitudinile şi prejudecăţile din societate.

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

Copiii din centrele de copii cu CES şi faptul că nu sunt acceptaţi de cei din jur.


Se lucrează pe echipe. Grupa de preșcolari este împărțită în două: echipa borscuțelor și echipa rățuștelor. Fiecare echipa are de realizat, la activitatea practică, un cuib pentru rață (echipa broscușelor) și un adăpost pentru broasca țestoasă (echipa rățuștelor). Pentru început fiecare va desena pe o coală de hârtie cuiburile pentru aputea să construiască din materiale naturale adăposturile vieţuitoarelor. Construind casuțele fiecărei vietăți copiii învăță cât de important este să se cunoască între ei, să lucreze în echipă, ajutîndu-se reciproc. Astfel, pot să-și construiască ideile, să-și exprime și să-și explice liber gândurile, să aibă încredere între membrii echipei, să poată să construiască împreună o lucrare, chiar dacă au idei diferite . Preșcolarii au la dispoziție o diversitate de materiele, sunt încurajați să se exprime liber în spațiul plastic, să-și pună în aplicare gândurile în mod creativ, neavând voie să critice ideile celorlalți. La finalul activității fiecare grup va prezenta lucrarea relizată și va scoate în evidență, cu ajutorul întrebărilor, ce şi+au propus să facă şi ce au reuşit să realizeze. Ambele echipe au asamblat lucrările lor în una singură şi au realiyat o machetă, căsuţa vieţuitoarelor.

Enumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

-Preșcolarii la final își dau seama că lucrul în echipă este eficient, că ideile, deși diferite, sunt constructive, că nu trebuie să existe competiitivitate între ei, ci ajutor reciproc.

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

Au ales respectul reciproc, munca în echipă, prin idei costructive şi inovatoare.


Preșcolarii vor lucra tot pe echipe. În ziua a IV-a grupa de preșcolari schimbă între ele echipele. Cei care au fost echipa broscuțelor devin echipa rățuștelor, și invers. Copiii trebuie să creeze un plan de acțiune, în grupă, pentru a putea să pună în aplicare ideile lor de schimbare. Vor privi cu atenție machetele pe care leau confecțonat cu o zi înainte și vor găsi soluții de îmbunătățire a locuințelor fiecărei vietăți, dar și reponsabilitățile fiecărui membru al echipei în realizarea sarcinii. Amintim copiilor că trebuie să fie realiști, creativi, ambițioși, dar și un lucru impotant să respecte munca echipei celeilalte, adică să nu strice nimic din ce au construit cu o zi înainte.

Descrie pe scurt procesul de implementare a soluției/soluțiilor

La finalul activităților preșcolarii descoperă că pot îmbunătății lucrarile realizate de fiecare echipă, că se pot respecta între ei și lucrările lor, că sunt creativi, că echipele sunt bine intenționate și nu se critică între ei.

Care sunt rezultatele sau impactul proiectului vostru?

Copiii din Centru de Zi Dumbrava Minunata au fost acceptaţi de intreg colectivul de preşcolari din grădiniţa noastră.

Câte persoane au beneficiat de soluția voastră?

10 persoane

Ce au zis oamenii care au beneficiat de soluție? Scrie 2 citate sau păreri.

„Copiii sunt minunaţi, au înţeles că între ei nu există diferenţe!”

„Grădiniţa este locul unde se pot face minuni!”

Ce dificultăți ați întâlnit pe măsură ce ați implementat proiectul și cum le-ați depășit?

A fost mai greu la început să-i convingem pe părinţi că putem colabora cu copii cu CES.

Cât timp a durat să implementați soluția?

7-15 de zile

Pe parcursul celor doua zile participanții se gândesc la un al treilea personaj, fie el unul negativ sau pozitiv, care poate schimba finalul poveștii. Vor vorbi liber despre ce au simțit pe parcursul celor 4 zile, cum s-au schimbat copiii, care au fost învățămintele. Finalul poveştii este desenat de fiecare copil pe o coală de desen. Educatoarele notează toate ideile copiilor ca împreună să construiască un alt final al acestei povești. Povestea este realuată şi se prezintă în forma finală.

Preșcolarii își vor dezvolta imaginația, creativitata, gândirea critică, comunicarea, astfel, fiecare copil se pregătește să devină SuperErou.

Ce ați făcut să promovați proiectul în școala voastră sau în comunitate? Cu cine au vorbit elevii despre proiect? Ce răspunsuri au primit?

Am prezentat proiectul în şedinţa cu părinţii, dar şi în cadrul Comisiei metodice.

Aproximativ, cu câte persoane s-a vorbit despre proiect în total?

10 persoane

Pe scurt cum vă propuneți să susțineți proiectului pe viitor.

- Dorim să prezentăm acest proiect şi în cadrul altor întâlniri.

Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page