Proiect educativ „SUNT COPIL-EU POT!”, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Buzău

Proiectul educativ „SUNT COPIL-EU POT!” are în vedere desfăşurarea unor activitaţi de incluziune socială și rezolvarea unor probleme ce necesită tratare individualizată timpurie prin activităţi de corecţie şi de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în sistemul educaţional obişnuit. Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor copiilor care provin din medii diferite, dar toţi traiesc într-o lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin acest proiect se doreşte informarea preșcolarilor, parinţilor şi cadrelor didactice despre problemele copiilor cu cerinţe speciale, în scopul influenţării în bine a atitudinii societăţii civile faţă de această categorie de persoane. Copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jocurilor şi ne vor îmbogăţi sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste, dăruindu-ne declaraţia lor de iubire! Prin organizarea unor manifestări cultural–artistice, desfăşurarea unor activităţi comune gospodăreşti, sportive, turistice, de voluntariat care să conducă la toleranţă, la respectarea, acceptarea şi aprecierea, la întrajutorarea, sprijin material şi moral pentru cei de lângă noi.Activităţile au avut ca punct de pornire povestea „Broscuţa Tuţu”.

Necesitatea derulării acestui proiect răspunde nevoii de integrare continuă a copilului cu CES în învățământul de masă, dar și la depășirea și rezolvarea anumitor bariere probleme interconectate sesizate de părinții copiilor cu autism și cadrelor didactice, ca de exemplu:

- necesitatea evaluării și intervenției timpurii pentru copiii cu dizabilități, necesitatea de a începe integrarea pas cu pas în grădiniță și apoi în școală;

- părinții copiilor tipici nu sunt pregătiți pentru o educație inclusivă;

- comunitatea nu este suficient informată, cu privire la o educație inclusivă a copiilor cu dizabilități;

- existența în continuare a unor surse de excludere - atitudinile și prejudecățile din societate;

Scopul Proiectului:

- Promovarea dialogului și a comunicării între partenerii implicați în proiect, cunoașterea și acceptarea reciprocă;

- Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de înțelegere a copiilor cu CES, care să contribuie la incluziunea socială a acestora;

- Adaptarea activităților educative la necesitățile fiecărui copil în parte, contribuin astfel la creșterea accesului copiilor cu CES la educație în învățământul de masă

Poveste de schimbare facilitată de Doamnele Toader Nicoleta Daniela, Ciocu Valeria Niculina și Fuştei Maria

Motto: Eu pot să fac ceea ce tu nu poți face, iar tu poți face ceea ce eu nu pot face. Împreună putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza vreodată singur ceea ce poate realiza prin parteneriat cu alții” (Maica Tereza)


Obiectivele Proiectului:

- Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele educative ale preșcolarilor cu dificultăți cognitive și de învățare, dar și eliminarea discriminării de orice natură;

- Pregătirea copiilor și a familiilor lor pentru integrarea progresivă în învățământul de masă în scopul prevenirii abandonului școlar;

- Aplicarea unor cunoștințe, priceperi, deprinderi învățate în situații diverse: vizite, activități, jocuri, etc.

- Dezvoltarea abilităților sociale adecvate vârstei, care să-i ajute în integrarea în toate mediile (în parc, la grădiniță, la școalaă)

- Modelarea comportamentală a copiilor și dezvoltarea abilităților de joc, comunicare și socializare.

Grup țintă:

- părinți

- bunici

- preșcolari

- educatoare

Beneficiari directi si indirecti:

- Beneficiarii directi sun copiii și părinții din cele două unități

- Beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice și comunitatea locală


Activitatea debutează cu un joculeț realizat între educatoare și preşcolari„Rățuștele și broscuța”, joc ce are ca scop introducerea copiilor în activitate.

În sala de grupă preșcolarii descoperă două jucării din pluș, o rață și obroască testoasă. Se inițiază o scurtă discuţie despre aceste vietăți (mediul deviață, hrană) și se vor face referințe la asemănările și diferențele dintre cele două.

Copiii vor sta pe scaunele în formă de semicerc și printr-o scurtă conversaţie le voi spune că am să le citesc o poveste despre o rățușcă și o broscuță țestoasă. Ei sunt de acord și îi rog să fie foarte atenți la mine pentru că, împreună vom povesti, pe baza imaginilor, conținutul povestirii. Voi citi povestea ”Broscuța ţestoasă, Tuţu” cât mai expresiv, folosind mimica și gestica corespunzătore. Conținutul poveștii va fi expus urmărindu-se succesiunea evenimentelor.

La finalul lecturării le voi cere copiilor să precizeze care este titlul și care sunt personajele întânlite în poveste. Prezint imagini ce reprezintă aspecte din poveste și împreună le vom aşeza pe panou în ordinea desfășurării acţiunii. Preşcolarii vor povesti pe scurt conţinutul având ilustraţiile în față, iar cu ajutorul întrebărilor îi conduc să descoperim împreună aspectele educative ale povestirii.

La sfârșitul sesiunii preșcolarii au sesizat că, deși cele două vietăți sunt diferite, s-au ajutat între ele, au empatizat, au simțit respect și dragoste intre cele două personaje ale povestirii.

În cea de-a doua zi activitatea debutează cu jocul de mișcare „Steaua și steluțele’’, un joc recreativ unde educatoarea este steaua (poartă un ecuson cu o stea de culoare aurie), iar copiii sunt steluțele (au ecusoane cu steluțe colorate diferit, cu intrebări- CE?, CINE?, CAND?, DE CE?, UNDE?).