Eu Pot. Poți și tu! Parc în curtea școlii. Școala Gimnazială Nr. 1, Cuza Vodă, Călărași

Moto : Împărţiţi darurile harului celor ce le cer: o lumânare aprinsă nu îşi pierde din lumină, dacă din ea se aprinde alta.(Sfântul Serafim de Sarov)

Justificare :

„ Când călătoreşti pe frumoasa şosea Călăraşi – Bucureşti....sunt cele 3 sate ce stau pitulat sub coasta Bărăganului şi care-l reazemă cu umărul lor, pentru a nu se prăvăli în lunca ce se înalţă doar cu câţiva paşi deasupra nivelului lacului.

Satele Călăraşii –Vechi, Cuza – Vodă şi Ceacu sunt atât de strâns unite între ele, încăt între cele două din urmă hotarul, îl formează ulucile despărţitoare dintre două rânduri de gospodării ţărăneşti. Aşezarea lor sub dâmbul Bărăganului şi ferindu-se din calea atât de bătută pe care o urmează şoseaua, le dă un aer de modestie discretă şi amintesc de vremurile trecute când totul se ferea din calea năvălitorilor. ”

Venind dinspre N . din cea mai desăvârsită câmpie din România, ai o minunată privelişte. De la înălţimea de 45 m. deasupra Mării, aceea a luncii din faţa iezerului Călăraşi, vezi lacul Călăraşi, în toata întinderea sa de 50 Kmp şi străjuit spre N de şoseaua Călăraşi –Bucureşti, iar spre S. rezemându-se pe dealurile Dobrogei, din care se desprinde veşnic alba „Regie” din Silistra , care ne aminteşte brutal căîntre ea şi noi se găseşte neîmblânzită Dunărea, sortită să fie hotar neîndurat între noi şi „Dârstorul lui Mircea” ( Pentru români, este mai bine cunoscută istoria domniei lui Mircea cel Bătrân (1386 – 1418), care se intitula, la un moment dat, “stăpânitor pe amândoua părţile de peste toată Dunărea şi până la Marea cea Mare şi peste Cetatea Dârstorului”.)

Priveliştea e minunată şi când vremea e senina, vezi pe lac jocul lotcilor pescarilor, ce se îndreaptă greoaie spre punctul Mircea Voda, pierzându-se dupa mal , ca popândăii în găurile lor, de pe marginea şanţurilor.

Te gaseşti doar la câţiva zeci de metri de sat şi nici nu i-ai putea bănui existenţa. Atât e de tupilat dupa “deal”, care în realitate nu este decât malul unei foste ape. Doar ici, colo, câte un salcâm mai îndrazneţ apără orizontul , înălţându-se deasupra sa.

Înaintând câţiva metri, ai în faţă un minunat tablou de verde - copacii şi albul strălucitor al acoperişurilor de tablă, ce reflectă lumina soarelui torid, al zilelor de vară din Bărăgan. Priveliştea e şi mai minunată în nopţile cu lună plina, când dunga argintie ce se întinde pe ape, ca un lung servet metalic, este întreruptă din acoperiş, ca fluturii unei fote.

Uliţele satului perfect perpendiculare pe direcţiile S-N si E-V, sunt drepte şi largi şi se apleacă spre mijlocul satului, iar de acolo dau iluzii că pornesc din nou să se urce în sus, făcând din sat o albie. “

Să pornim ,deci, în drumeția cu popasuri, la vetrele comunei noastre , luându-l primă călăuză pe domnul învățător și director al școlii Cuza-Vodă din ani 1933 - 1944, Marin V. Mitea.

Plecând de la această minunată descriere a comunei noastre ,realizată de distinsul învățător și director al școlii, ne-am gândit , noi, elevii Școlii gimnaziale nr.1 din comuna Cuza-Vodă, jud. Călărași , sub îndrumarea doamnei documentarist al Centrului de Documentare și Informare al școlii , la lumea în care trăim , astăzi, lume aflată într-o continuă transformare din toate punctele de vedere . Ne îndreptăm cu pași repezi spre o civilizație rurală cu toate avantajele și dezavantajele ei .

Dezvoltarea copiilor (elevilor) depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental înre țeauaș coală-familie-comunitate.

Proiectul ”Change Architects” a venit ca o provocare , dar și arătându-ne căteo portunități de reușită avem dacă vom fi o echipă motivată să schimbe ceva în jurul său.

Elevii trebuie educaţi în spiritual unei atitudini positive faţă de mediul înconjurător, în vederea formării unei conştiinţe civice şi a unui comportament participative pentru însuşirea unor reguli cu caracter ecologic ce vizează asigurare a echilibrului dintre sănătatea individului, societăţii, a mediului.

Observăm cu tristeţe cum mulţi dintre semenii noştri nu respect normele elementare de comportament în societate, preferând să arunce gunoiul sau să distrugă prin defrișare micile insule de verdeaţă care mai joaca rolul de „ plămân” al satului nostru, al școlii noastre.

Școala noastră beneficiază de un spațiu generos in jurul său , care nu este valorificat la adevărata sa valoare de aceea am conștientizat oportunitatea de a realiza pe o suprafață de 4000 mp un spațiu destinat recreeri și învățării în același timp al elevilor , iar intr-un alt spațiu de 2500 mp se va planta o livadă cu pomi fructiferi , o vom numii ” POM ŞI OM „ Este vorba despre două suprafeţe destul de mari, în prezent lăsată în paragină, dar care pot fi transformateîn spații cu potenţial pozitiv, mai precis într-un parc și o livadă de pomi fructiferi în care elevii școlii se pot relaxa şi pot desfăşura activităţi educative care să îmbine latura teoretică cu cea practică în cadrul orelor de ştiinţe, biologie, geografie, educaţie civică, consiliere, educaţie fizică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie tehnologică etc. Sperăm că finalizarea acestui proiect va duce la crearea unei legături mai puternice între copii şi natură, între școală și comunitate, între școala și familie .


Provocările identificate:

  • Lipsa spațiilor derecreere ” ca la oraș ”și amenajarea unui parc în curtea școlii ;

  • Lipsa unui chioșc cu alimente sănătoase care să fie amplasat în curtea școlii;

  • Amenajarea unui muzeu cu obiecte vechi din gospodăriile țărănești;

  • Amenajarea ternului de sport din curtea școlii;

  • Protejarea animalelor abandonate;

  • Amenajarea locului de joacă din curtea grădiniței;

  • Lipsa locurilor de agrement din satul Cuza-Vodă, deoarece comuna este compusă din trei sate, cu nr. diferit de locuitori

Provocarea aleasă:

Lipsa spațiilor de recreere și amenajarea unui parc în curtea școlii pentru desfăşurarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare a fost ales cu majoritate de voturi.

-Acest parc ar fi util atât elevilor cât şi tinerilor satului;

Toți participanții au fost de acord că reușita acestui proiect va fi una de proporții , beneficiind un număr de 314 elevi câți frecventează cursurile școlare , acest lucru putând sensibiliza întreaga comunitate .

Realizarea sa ar fi un exemplu pentru comunitate şi pentru elevi.

Persoanele afectate:

Persoanele afectate sunt elevii de la ciclul primar și ciclul gimnazial ai școlii. Spațiul destinat transformări, vara devine loc de fapte mai puțin acceptate de elevi, profesori și părinți. În acest spațiu ( o adevărată pădurice) ne confruntăm cu probleme ca: violenţa, agresivitatea împotriva elevilor mai mici, consumul de alcool și tutun , dar şi poluare a mediului.

Soluțiile identificate:

Pentru amenajarea unui parc, într-o lizieră de salcâmi și arbuști crescuți la întâmplare , terenul va trebui curăţat de deşeuri, copacii vor fi curățați, tăiați , se vor trasa alei , locuri pentru ronduri de flori , și se va planta iarbă, arbuşti ornamentali , pomi fructiferi, plante perene, se vor monta mese şi bănci pentru odihnă, un foişor pentru organizarea de lecţii în aer liber, echipamente de căţărat adecvate copiilor etc.

Popularizarea proiectului în mediul școlar și a comunități prin orice mijloace media ;

Personalizarea unor tricouri cu logo-uri care să atragă atenția:

Confecționarea unei machete a parcului care să fie prezentată oamenilor influenți ai comunei (Primărie, Asociații Agricole , Agenți economici, Magazine de materiale de construcții) .

Fixarea unor întâlniri oficiale cu persoanele influente care pot ajuta financiar la realizarea obiectivelor propuse.

Colectarea de capace de plastic pentru realizarea unor reclame ale proiectului și logo-ul proiectului , acestea să fie amplasate în locuri care pot influența pozitiv trecătorii.

Realizarea unei spațiu - expoziție al proiectului în holul școlii.

Loc special de colectare a capacelor de PET-uri..etc.

Soluția aleasă:

În cadrul întâlnirilor sau împărțit sarcini pe echipe, sau trasat obiective clare, fiecărui participant revenindu-ianumite sarcini de realizat pentru reușita proiectului.

Obiectivele alese:

- informarea din partea elevilor asupra intențiilor lor în derularea acestui proiect, a problemelor ridicate de menţinerea unui spaţiu înconjurător curat, a directorului școlii, consilierilor locali din cadrul primăriei , agenților econiomici ;

-implicarea elevilor în sensibilizarea comunităţii referitor la construirea parcului și plantarea pomilor fructiferi;

- implicareaînacţiuni practice de curățare a terenului, de plantare, de ocrotireşiîngrijire a spaţiilorverzi din jurulşcolii;

-deprinderea de a recicla materialele refolosibile, deşeurile din sticlă, hârtie, material plastic, pentru a salva copacii şi a ne bucura de renaşterea naturii în fiecare an;

- cultivareasentimenteloresteticeîn contact direct cu ceeacevorrealiza;

- promovarea creativităţi ielevilor participanţi;