top of page

Eu pot fi un schimbă lume! Școala Gimnazială Nr. 10, Galați

Educația pentru dezvoltarea personală a încântat cel mai mult elevii clasei a V-a. Cu toate că am analizat mai multe ODD copiii s-au oprit la ODD4 – Educație de calitate, ODD 11 – Orașe și comunități durabile, ODD 14 – Viața acvatică, ODD 15 – Viața terestră 

 

Un viitor proiect se va baza me cunoașterea mediului înconjurător și își propune să scoată în evidență ecosistemele și habitatele naturale din orizontul local (din așezările rurale și urbane ale Județului Galați) în vederea mediatizării lor pentru realizarea activitatilor educative școlare și extrașcolare, de către elevi alături de cadrele didactice, părinți și de alți membri ai comunității. Aceasta este o modalitate eficientă de a face în mod conștient educație ecologică și se pot observa o parte dintre problemele mediului orizontului local.
Proiect facilitat de Dodu Irina


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:


Provocările identificate:

-          Inegalitate socială;

-          Poluarea;

-          Lipsa educației;

-          Diferențe sociale din cauza salariilor și pregătirii părinților;


Provocările alese:

-          Educația copiilor este sarcina cea mai grea pentru familie și școală;

-          Dezvoltarea și transformarea personală va creea oameni de succes;


Soluțiile identificate:

-          Educația să fie pe primul loc;

-          Fără muncă să nu existe răsplată;

-          Mulțumindu-i pe cei din jur ești mai fericit;

-          Nu trebuie să aștepți să ți se spună ce să faci, poți avea și inițiativă;

-          Activitățile în aer liber sunt mai solicitante dar mai frumoase;

-          Un mediu murdar dăunează sănătății;

-          Discriminarea crește copii anxioși, nervoși și violenți;


Activitățile realizate de elevi:

Pentru fiecare activitatea s-a ales câte un obiectiv de dezvoltare durabilă, pentru a-i familiariza pe copii cu noțiunile, ideiile și conceptele;


Dacă l-a început vorbeau despre dezvoltarea lor personală și-au dat seama că fără educație nu te poți dezvolta și cele mai reuțite pot fi activitățile outdoor (din mediul natural) unde au mai multă libertate de mișcare și interacțiune socială.


Procesul de implementare a activităților:

Empatizeză

1.Superputerile eroilor preferați i-ar putea face mai buni, să învețe mai bine, să elimine inechitatea socială. Sau descoperit ODD-urile și de ce sunt importante pentru a fi discutate în sala noastră de clasă și la nivel european;

2. oportunitățile de schimbare s-au referit în primul rând la propiul eu; fiecare copil a reflectat la impactul pe care l-ar avea lipsa educației asupra copiilor.

Imagineaza

Furtuna de idei– Impactul omului asupra mediului. Elevii clasei a V-a au realizat desene prin metoda turul galeriilor prin care au avut de evidențiat acțiunile și impactul omului asupra mediului. Clasa a fost impărțită în 4 grupe. Fiecare grupă trebuia să înceapă un desen care să dureze 10 min. Cand profesorul spune schimbă, desenele se mișcă în sensul acelor de ceasornic echipa urmândd să continue desenul.

Acționează – s-a referit la coeziunea de grup prin âmpărțirea în două echipe care aveau de făcut mai multe jocuri contra timp. Trebuiau să aleagă liderul, un coordonator de joc și cei mai buni realizatori de sarcini.

Reflectează – jocurile din sala de clasă și din afara spațiului școlii i-au făcut să îți dea seama că în echipă e mult mai ușor decât de unul singur și că nu putem să ne dezvoltăm fără o ghidare din partea unui specilaist – în cazul lor, d-na dirigintă

Reflectează – cea mai bună reflexie afost prin realizarea Secret Santa. Unul din copiii nu a participat, deoarece a fost bolnav. 3 elevi s-au mobilizat și i-au pregătit un cadou. A fost cel mai bun moment de a realiza cât de important este un gând, un gest făcut la un moment festiv și ce mult înseamnă bunătatea.

Comunică – finalul activității ne-a regăsit în sala de clasă unde fiecare copil și-a exprimat propiile păreri legate de transformările prin care au trecurt din luna septembrie până la final de decembrie și ce își doresc de la anul ce vine.


Rezultatele proiectului:

Aprecierile primite din partea elevilor și părinților au fost cele mai bune.

Comunicarea dintre elevii clasei s-a îmbunătățit;

Au prins încredere în diriginte și răspund pozitiv la solicitări.


Beneficiarii proiectului:

19 elevi din clasă plus părinții acestora. Cadrele didactice și elevii școlii prin vizualizarea activităților pe pagina de facebook a școlii.


Feedback:

Implicarea dirigintelui în evoluția și educația copiilor de clasa a V-a, culturalizarea, găsirea de modalități de a petrece cât mau multe ore în afara unui mediu toxic(media), nu face decât să primească calificativele cele ami bune.


Dificultăți întâlnite:

Elevii de clasa a V-a nu sunt la acelașii nivel de cunoaștere, tocmai din această cauză trebuie să-i antrenez, să le ofer aceeași informație, pe care ei să o verifice cu ajutorul instrumentelor media.

Mulți dintre ei nu sunt învățați să respecte trermene și timp pentru a realiza o sarcină.


Durata de implementare a proiectului:

Octombrie - Decembrie 2023


Promovarea proiectului:

Cele mai apropiate persoane cu care am purtat discuții despre acest proiect au fost părinții și câțiva colegi de cancelarie cu care pot desfășura anumite activități.

Atât părinții cât și colegii de cancelarie au încurajat demersul meu de a transforma copiii în adolescenți responsabili și cu stima de sine ridicată.

Susținerea impactului:

Realizarea activităților outdoor îi va ajuta pe copii să comunice mai bine, să se orienteze în cartierele pe care nu le cunosc, să comunice cu colegii pentru a realizarea sarcinilor;

-deplasarea elevilor în ariile naturale din orașul Galați sau zonele limitrofe îi va ajuta pe elevi să înțeleagă mia bine impactul omului asupra ecosistemelor și habitatelor naturale dar și cum un ecosistem antropic poate fi sustenabil.Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page