top of page

Împreună pentru educaţie, Şcoala Gimnazială Zamostea

Elevii clasei a IV-a de la Şcoala Gimnazială Zamostea, judeţul Suceava, şi-au propus îmbunătăţirea calităţii educaţiei din comunitatea lor prin promovarea  educaţiei ecologice.
Proiect facilitat de Botezatu Daniela


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:


Provocările identificate:

VIAŢĂ                                ŞCOALĂ                                  COMUNITATE

comunicarea                bullyingul                            *deşeurile

poluarea                        evaluarea                            *drumurile

curăţenia                       curăţenia                             *curăţenia


Provocările alese:

Problema aleasă de elevi a fost CURĂŢENIA, deoarece implică atât viața cotidiană, cât şi şcoala și comunitatea.


Soluțiile identificate:

  • -promovarea educaţiei ecologice în şcoală şi comunitate


Activitățile realizate de elevi:

Exemplele de bună practică deoarece au cel mai mare impact în rândul elevilor şi a comunităţii locale.


Procesul de implementare a activităților:

colectarea selectivă a  deşeurilor

- plantarea de flori, arbori şi arbuşti


Rezultatele proiectului:

Un mediu de învăţare curat, educaţie de calitate


Beneficiarii proiectului:

Preşcolarii şi elevii din învăţământul primar (aproximativ 100)


Feedback:

-          O activitate eficientă pentru şcoală.

Un exemplu pentru comunitate


Dificultăți întâlnite:

Lucrul în echipă

 Consilierea membrilor echipelor


Durata de implementare a proiectului:

Octombrie - Decembrie 2023


Promovarea proiectului:

Pagina de Facebook

 Feedback pozitiv atât la nivelul şcolii cât şi al comunităţii

Susținerea impactului:

Parteneriate la nivel local, judeţean, naţional


Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page