top of page

Războinici împotriva violenței, Școala Gimnazială Ulmi, Târgoviște, Dâmbovița


Violența! O întâlnim peste tot, pe stradă, la televizor, în ziare, la școală, în magazine, de multe ori acasă și începem să credem că face parte din existența noastră.

Proiectul de succes implementat în Școala Gimnazială Ulmi ,, Războinici împotriva violenței”, ca experienţă de promovare a valorilor non-violenţei s-a desfășurat prin implicarea directă a elevilor.

,, Războinici împotriva violenței” sunt elevi voluntari de aceeaşi vârstă sau mai mari care s-au implicat activ în rezolvarea conflictelor, ascultarea activă, empatie, afirmarea de sine.

S-a observat că relaţiile interpersonale aflate în dezacord s-au dezamorsat, incidenţele comportamentelor agresive s-au diminuat, episoadele de intimidare s-au rărit, s-a dezvoltat empatia cu victimele, s-a ameliorează calitatea relaţiilor interpersonale în clasă, a crescut gradul de responsabilizare a spectatorilor.

În urma medierii, experienţele au fost pozitive, de tip câştig – câştig pentru părţile aflate în conflict.

Condiţia esenţială pentru succes a fost suportul acordat de personalul didactic care asigură desfășurarea activităților proiectului:profesorul itinerant, cadrele didactice, părinţii, dar şi echipa managerială a şcolii.

În cadrul proiectului, s-au desfășurat următoarele activități:

  • Participarea elevilor cu lucrări la Simpozionul Regional ,, Fii inteligent, nu fi violent”, organizat de Școala Gimnazială Ulmi

  • Crearea unui spațiu antiviolență în școală, expunerea unor rezultate din activitățile desfășurate și desene

  • Concursuri, competiţii sportive;

  • Ştafeta antiviolenţă - schimb de experinţă între elevii școlii Ulmi și elevii școlii Viișoara în săptămâna Școala Altfel ( 22-26 mai)

Activitățile au fost realizate sub îndrumarea doamnei Andrei Adela.Enumeră problemele identificate de elevi:

- strigă pe nume într-un anumit fel (răstit sau mieros) care deranjează, folosind un anume ton, un anumit subînţeles sau poreclele;

- pune în încurcătură în mod intenţionat sau neintenţionat (la lecţie, în afara şcolii, pe terenul de sport, la discotecă, la magazin etc.);

- loveşte, împinge, şicanează, supără (în timpul orei, pe holurile şcolii, pe terenul de sport, în activităţile extraşcolare etc.);

- bârfeşte, ignoră, exclude, etichetează persoane;şantajează, minte, înşală, intimidează;

- produce teama de a se duce la şcoală şi preferă să stea acasă sau să chiulească, să se ducă la şcoală din cauza atmosferei conflictuale de acasă;

- foloseşte un limbaj trivial şi vulgar sau păstrează tăcerea;

- face pe ceilalţi să se teamă, pentru a se simţi mai puternic;

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

Pornind de la analiza punctelor critice ale școlii noastre cu referire la violența școlară și de la măsurile specifice promovate de strategia naționala antiviolență, proiectul își justifică relevanța pentru nevoile grupului țintă prin următorul aspect:

- răspunde necesității implicării cât mai active a elevilor în desfășurarea de activități curriculare și extracurriculare în domeniul violenței școlare.

Proiectul își propune educarea nonviolentă a copilului astfel încât acesta să nu preia modelul comportamental violent, să nu înteleagă și să accepte violența ca pe ceva firesc, să își gestioneze propriile comportamente, să asimileze metode de relaționare nonviolente, să dezvolte și să adopte un comportament echilibrat în relațiile cu ceilalți.

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

Cele mai afectate persoane de această problemă sunt elevii. La nivelul interrelaţionării elev-elev, cele mai obişnuite forme de violenţă sunt de natură emoţională: izolarea sau chiar hărţuirea colegilor mai vulnerabili, prin remarci negative, porecle, jigniri, ce provoacă un impact psihologic semnificativ asupra persoanei în cauză.

Enumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

Soluțiile găsite de copii au fost:

- creativitate plastică împotriva violenței

- Băncile prieteniei

- Crearea unui spațiu antiviolență în școală

- Concursuri, competiţii sportive;

Ştafeta antiviolenţă - schimb de experinţă între elevii școlii Ulmi și elevii școlii Viișoara

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

Dintre soluțiile enumerate de elevii au fost alese pentru a fi implementate:

- Participarea elevilor cu lucrări la Simpozionul Regional ,, Fii inteligent, nu fi violent”, organizat de Școala Gimnazială Ulmi

- Crearea unui spațiu antiviolență în școală, expunerea unor rezultate din activitățile desfășurate și desene

- Concursuri, competiţii sportive;

- Ştafeta antiviolenţă

De ce?

Pentru ca elevii să-și gestioneze propriile comportamente, să asimileze metode de relaționare nonviolente, să dezvolte și să adopte un comportament echilibrat în relațiile cu ceilalți.

Descrie pe scurt procesul de implementare a soluției/soluțiilor

Printre activităţile proiectului s-au numărat:

- competiţia posterelor,

- discuţii asupra unor povestiri şi situaţii reale,

-„Băncile prieteniei”, în număr de două , decorate de elevi, cât mai creativ.

Acestea funcţionează ca nişte „insule” ale unei bune comunicări sau „oaze” de încredere în sine şi în ceilalţi pe care copiii/cadrele didactice, orice angajat al şcolii le pot „accesa” ,

- crearea unui spațiu antiviolență în școală,

- expunerea unor rezultate din activitățile desfășurate și desene ,

- desfășurarea unor competiții sportive în , Ştafeta antiviolenţă-

- schimb de experinţă între elevii școlii Ulmi și elevii școlii Viișoara în săptămânaȘcoala Altfel ( 22-26 mai)

Care sunt rezultatele sau impactul proiectului vostru?

Rezultate calitative

S-a observat că relaţiile interpersonale aflate în dezacord s-au dezamorsat, incidenţele comportamentelor agresive s-au diminuat, episoadele de intimidare s-au rărit, s-a dezvoltat empatia cu victimele, s-a ameliorează calitatea relaţiilor interpersonale în clasă, a crescut gradul de responsabilizare a spectatorilor.

Rezultate cantitative

- 200 elevi informați pentru prevenirea si combaterea formelor de violenta in scoala.

- 40 elevi implicați activ în activități de prevenire si combatere a violenței școlare organizate în context școlar și extrașcolar;

- reducerea actelor de violență la nivelul școlii cu 40%

Câte persoane au beneficiat de soluția voastră?

20 -50

Ce au zis oamenii care au beneficiat de soluție? Scrie 2 citate sau păreri.

,, Jocul de rol este considerat o arta magică a imitației și a prefacerii. În cadrul jocurilor de rol, copilul reproduce fictiv o situație reală (personaje, fenomene, funcții, relații) într-un scenariu prestabilit. Beneficiile pe care aceste activități le au în dezvoltarea lui sunt nenumărate, dezvoltând abilități importante și ajutându-l să înteleagă o mulțime de concepte și idei pe care altfel cu greu și le-ar putea explica.”- prof. itinerant Mircea Coman

În urma derulării proiectului ,,Războinici împotriva violenței” elevii și-au îmbunătățit abilitățile sociale, înțeleg punctul de vedere al celorlalți, au căpătat încredere în sine și în forțele proprii” –director Folea Mădălina

Toate aceste lucruri au fost posibile datorită programului propus de dumneavoastră. De aceea, vă mulțumim din partea tuturor elevilor! Vă suntem profund recunoscători pentru șansa oferită, pentru că ați contribuit la asigurarea unui viitor mai bun acestor copii!

Ce dificultăți ați întâlnit pe măsură ce ați implementat proiectul și cum le-ați depășit?

Nu am întâmpinat nicio dificultate în derularea proiectului.

Cât timp a durat să implementați soluția?

mai mult de 30 de Zile

Ce ați făcut să promovați proiectul în școala voastră sau în comunitate? Cu cine au vorbit elevii despre proiect? Ce răspunsuri au primit?

Proiectul a fost promovat pe facebook-ul școlii și în revista școlii. De asemenea, fiind profesor titular și în alte școli am promovat proiectul în consiliile profesorale și în cadrul cercului metodic.

Cadrele didactice din școala au fost încântate de demersurile proiectului dar și de modul de abordare a problemelor cu care ne confruntăm.

Aproximativ, cu câte persoane s-a vorbit despre proiect în total?

20-50

Pe scurt cum vă propuneți să susțineți proiectului pe viitor.

Implementarea proiectului “Războinici împotriva violenței" va avea impact asupra:

- grupului ţintă (generarea unor schimbări specifice);

- comunității școlare (valorificarea rezultatelor proiectului);

-scolii ca organizație (creșterea capacității instituționale, extinderea parteneriatelor, creșterea prestigiului în comunitate);

- comunității locale ;

- unitaţilor școlare din vecinătate (diseminarea bunelor practici identificate prin proiect).

De asemenea, se va dezvolta civismul locuitorilor comunității.


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page