Războinici împotriva violenței, Școala Gimnazială Ulmi, Târgoviște, Dâmbovița


Violența! O întâlnim peste tot, pe stradă, la televizor, în ziare, la școală, în magazine, de multe ori acasă și începem să credem că face parte din existența noastră.

Proiectul de succes implementat în Școala Gimnazială Ulmi ,, Războinici împotriva violenței”, ca experienţă de promovare a valorilor non-violenţei s-a desfășurat prin implicarea directă a elevilor.

,, Războinici împotriva violenței” sunt elevi voluntari de aceeaşi vârstă sau mai mari care s-au implicat activ în rezolvarea conflictelor, ascultarea activă, empatie, afirmarea de sine.

S-a observat că relaţiile interpersonale aflate în dezacord s-au dezamorsat, incidenţele comportamentelor agresive s-au diminuat, episoadele de intimidare s-au rărit, s-a dezvoltat empatia cu victimele, s-a ameliorează calitatea relaţiilor interpersonale în clasă, a crescut gradul de responsabilizare a spectatorilor.

În urma medierii, experienţele au fost pozitive, de tip câştig – câştig pentru părţile aflate în conflict.

Condiţia esenţială pentru succes a fost suportul acordat de personalul didactic care asigură desfășurarea activităților proiectului:profesorul itinerant, cadrele didactice, părinţii, dar şi echipa managerială a şcolii.

În cadrul proiectului, s-au desfășurat următoarele activități:

  • Participarea elevilor cu lucrări la Simpozionul Regional ,, Fii inteligent, nu fi violent”, organizat de Școala Gimnazială Ulmi

  • Crearea unui spațiu antiviolență în școală, expunerea unor rezultate din activitățile desfășurate și desene

  • Concursuri, competiţii sportive;

  • Ştafeta antiviolenţă - schimb de experinţă între elevii școlii Ulmi și elevii școlii Viișoara în săptămâna Școala Altfel ( 22-26 mai)

Activitățile au fost realizate sub îndrumarea doamnei Andrei Adela.Enumeră problemele identificate de elevi:

- strigă pe nume într-un anumit fel (răstit sau mieros) care deranjează, folosind un anume ton, un anumit subînţeles sau poreclele;

- pune în încurcătură în mod intenţionat sau neintenţionat (la lecţie, în afara şcolii, pe terenul de sport, la discotecă, la magazin etc.);

- loveşte, împinge, şicanează, supără (în timpul orei, pe holurile şcolii, pe terenul de sport, în activităţile extraşcolare etc.);

- bârfeşte, ignoră, exclude, etichetează persoane;şantajează, minte, înşală, intimidează;