top of page

SANUS VIVERE!, Școala Gimnazială Nr. 10, Galați

Promovând un stil de viață sănătos, proiectul a presupus desfășurarea unor activități similare celor din anul precedent, cu precizarea că toate aceste activități au avut loc în prezența unui mentor și / sau a invitaților acestora, facilitând astfel conștientizarea, de către elevi, a importanței sănătății și a stării de bine în viața omului.


Proiect facilitat de STOIAN FLORENTINA
Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:

Lecții învățate din proiectul anterior:

Cu siguranță, elevii au învățat că la vârsta lor este bine să își impună / însușească un stil de viață sănătos, să creeze o rutină în acest sens; au învățat că autocontrolul este o calitate pe care trebuie să o dezvolte pe tot parcursul vieții, că încrederea în forțele proprii, motivația, perseverența, integritatea, respectul față de sine și față de ceilalți sunt abilități care îi ajută să devină în timp adulți autonomi.


Viziunea proiectului:

Viabilitatea proiectului este garantată de obiectivul propus, sănătatea și menținerea ei fiind centrul de interes al oricărui om, indiferent de vârstă. Ca atare, considerăm că în anul ce urmează elevii – deși au fost până acum deosebit de interesați și entuziasmați – vor manifesta cel puțin aceleași atitudini, îndrăznind să abordeze și altfel de activități, în același registru, poate mai îndrăznețe, adaptate, evident, nivelului lor de vârstă și intelectual.


Beneficiarii proiectului:

Beneficiarii sunt 20 de elevi din clasa a VI-a B a Școlii Gimnaziale Nr. 10, Galați.


Oportunitățile proiectului:

Cea mai mare oportunitate este cea oferită de All Grow, și anume, de a lucra în continuare alături de un mentor și, mai ales, de a reproduce / replica activitățile în cadrul unei comunități mai largi pentru atingerea unui impact cât mai mare.


Provocările proiectului:

Nu există amenințări.


Puncte tari:

Colectivul de elevi pe care îl îndrum este bine sudat, interrelaționarea facilitând crearea unor prietenii ce presupune întâlnirea lor și în afara școlii; empatia și respectul față de ceilalți sunt calitățile lor definitorii; având experiența și a altor proiecte, elevii au învățat că orice lucru început trebuie dus până la capăt, manifestând interes și entuziasm pentru desfășurarea oricăror activități extracurriculare.;


Puncte slabe:

Punctul slab îl constituie riscul de nu finaliza ceva în lipsa unei coordonări, a unui adult care să-i îndrume, care să le ofere sugestii, care să-i impulsioneze.


Idei pentru continuarea proiectului pe baza analizei SWOT:

Activitățile la care s-au gândit elevii (Carnavalul fructelor și al legumelor; Târgul alimentelor sănătoase; Parada alimentelor sănătoase) au fost amânate (de comun acord) pentru anul următor, propunerile venite din partea mentorului considerându-le mai potrivite pentru anul acesta, când am încercat să îi determinăm pe elevi să înțeleagă mecanismele / atuurile și mijloacele de care dispune fiecare pentru o viață sănătoasă.


Soluțiile identificate:

1. Târgul alimentelor sănătoase (și direcționarea fondurilor strânse în urma vânzării produselor Fundației Familia, care sprijină 50 de copii proveniți din medii sociale dezavantajate, sub formă de pachete cu legume și fructe).

2. Parada sau Carnavalul fructelor și al legumelor – activitate extracurriculară care să se desfășoare anual, pe 16 octombrie, de Ziua Internațională a Alimentației Sănătoase.

3. Expoziție cu vânzare a unor produse handmade care să promoveze o viață sănătoasă.


Obiectivele stabilite de elevi:

1. Îmbunătățirea calității vieții.

2. Promovarea unui stil de viață proactiv.

3. Promovarea unei alimentații sănătoase.

4. Îmbunătățirea competențelor personale și a unor abilități sociale: optimism; echilibru emoțional; capacitatea de socializare; comunicarea; respectul față de sine și față de ceilalți; afecțiunea; empatia; răbdarea; împărtășirea experiențelor; respectarea regulilor.


Activitățile realizate de elevi:

Elevii au lucrat în echipe și, pe parcursul unei luni, au finalizat videoclipuri prin care au demonstrat că fructele, legumele, sportul, dar și dulciurile au rolul lor în menținerea unei vieți sănătoase; au colaborat cu mentorul și cu invitații acestuia, lămurindu-și multe aspecte care vizează un stil de viață sănătos.


Impactul proiectului:

Un prim impact îl constituie lărgirea orizontului, a bagajului de cunoștințe, înțelegerea necesității alegerii unui stil de viață sănătos, care să implice o alimentație sănătoasă și mișcare. Cred că impactul cel mai mare este că 4 dintre ei (fete), sub îndrumarea unui nutriționist, au pierdut în greutate, iar un băiat, începând să practice un sport de echipă, a observat același rezultat.


Beneficiarii proiectului:

Beneficiarii direcți ai proiectului suntem noi înșine, colectivul de elevi ai clasei a VI-a B, intenționând ca anul viitor să replicăm activitatea într-o comunitate mai largă.


Persoanele care ne cunosc proiectul sunt colegii de cancelarie (aproximativ 20). De asemenea, și restul elevilor școlii (aproximativ 270), diseminând anul trecut, în mijlocul lor, activitățile proiectului nostru.


Durata de implementare:

5 luni


Experiența de a lucra cu un mentor:

Este pentru prima dată când elevii beneficiază, în cadrul unui proiect, de sprijinul unui mentor pe care îl așteptau de fiecare dată cu bucurie și entuziasm în mijlocul lor, ceea ce este natural, copiii fiind întotdeauna interesați de tot ceea ce este nou pentru ei. La fel de inedite au fost întâlnirile cu invitații mentorului, fiecare dintre aceștia aducându-și contribuția la înțelegerea – de către copii – a importanței îmbunătățirii calității vieții. Prin bunăvoința mentorului nostru – Constantin Nistor, de la Fundația Autonom – elevii au avut prilejul de a o cunoaște pe Oana Nistor, lector universitar la Facultatea de Științe și Ingineria Alimentelor, Galați, pe domnii Florin Buzatu (Fundația Autonom) și Ionuț Chirilă, nutritionist și antrenor personal – fiecare dintre aceștia oferindu-le o „felie” de viață sănătoasă.


Susținerea impactului:

Pe viitor, ne propunem derularea unor activități similare, centrate pe atingerea acelorași obiective și, cu sprijinul All Grow, să replicăm activitățile măcare în cadrul comunității noastre școlare.


Schimbări la nivelul elevilor:

Elevii au devenit mai conștienți că schimbările intervenite odată cu vârsta impun acordarea unei atenții deosebite unei rutine sănătoase, pe care să nu o simtă ca pe o corvoadă, înțelegând că un corp sănătos și frumos, așa cum și-l doresc, este rezultatul propriilor alegeri. De asemenea, lucrul în echipă a demonstrat că au crescut, până și cei mai timizi înțelegând că echipa sunt toți și fiecare contribuție, cât de mică și de neînsemnată, contează.

Etichete:

Comments


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page