Fluturașul magic, Școala Gimnazială Boldești-Scăeni

Realizat de Bianca Mihaela folosind ghidul offline Change Architects Home Edition

#sănătate #bunăstare


Activitățile realizate de elevi:

În cadrul activității online am prezentat elevilor ghidul și i-am invitat să citească cu atenție acasă și să lucreze, dacă doresc.

Procesul de implementare a activităților:

Pe parcursul realizării proiectului, Bianca a trimis lucrările. Acestea au fost prezentate colegilor.

Competențele dezvoltate de elevi:

Gândire critică (a căutat soluții), empatie, responsabilitate socială, comunicare scrisă.