top of page

Clubul de lectură, Școala Gimnazială Teodor Balan

Clubul de lectură este o activitate de lectură extacurriculară, în care copiii au posibilitatea să exerseze diferite tipuri de lecturi, metode interactive și contexte noi de învățare.


Proiect facilitat de Cristina Cobzuc
Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:


Lecții învățate din proiectul anterior

Elevii au învățat că pauzele active sunt benefice pentru ei, pentru cei din jur și aduc beneficii dezvoltării lor.

Viziunea proiectului:

Viziunea proiectului este: „Citește acum ca să stii mai târziu”


Beneficiarii proiectului:

Beneficiarii proiectului sunt elevii cate doresc să își îmbunătățească competențele de literație


Oportunitățile proiectului:

Oportunitățile pentru proiect sunt nevoia de îmbunătățire a competențelor de literație la copiii din învățământul primar.


Provocările proiectului:

Lipsa acordurior părinților, lipsa timpului pentru activități


Puncte tari:

Punctele tari sunt abilitățile de citit scris foarte bune pentru clasa a II-a, parteneriatele cu biblioteca orășenească și alți factori din comunitate


Puncte slabe:

Coordonarea și lucrul în echipă


Idei pentru continuarea proiectului pe baza analizei SWOT:

Elevii s-au gândit să facă un club de lectură în care să aprofundeze diferite lecturi și să îi ajute pe colegii lor care încă nu reușesc să înțeleagă mesajele textelor sau să răspundă la întrebări să atingă competențele necesare la finalul clasei a II-a.

Soluțiile identificate:

- Club de lectură online

- Club de lectură la școală

- Lectura în natură


Obiectivele stabilite de elevi:

- Să atragă colegii care au nevoie de ajutor prin lecturi ușoare și plăcute

- Să organizeze activități pentru colegii care au nevoie de ajutor

- Să citescă mai mult, să își îmbunătățească propriile competențede comunicare


Activitățile realizate de elevi:

Elevii au anunțat colegii despre activități, au alcătuit liste de lecturi pentru studiu, au organizat activitățile, au susținut lecturi demonstrative în fața colegilor


Impactul proiectului:

La începutul proiectului au participat mai puțini elevi, doar cei cărora le plăcea să citească, însă, după ce au început să popularizeze activitățile în clasă și printre cunoscuți, la activitățile clubului au început să participe și copii care aveau nevoie de sprijin. La final, apăreau la activități copii care nu manifestaseră niciun interes la început, însă aveau competențe destulde puțin dezvoltate în citire.


Beneficiarii proiectului:

20 de elevi


Durata de implementare:

O lună pentru organizare, cinci luni pentru implementare


Experiența de a lucra cu un mentor:

nu s-a finalizat


Susținerea impactului:

Proiectulse va continua și pe viitor, chiar în vacanța de vară, sub forma unor întâlniri mediate de copii. În viitor clubulde lectură va fi păstrat ca o activitate de petrecere a timpului liber cu folos.


Schimări la nivelul elevilor:

Elevii au dobândit mai multă încredere în ei și-au îmbunătățit perfomanțele școlare, au colaborat și au manifestat interes și pricepere în organizarea activităților.

Comentarios


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page