”Ordinea și dezordinea din interiorul tău se manifestă și la exterior.”, Școala Gimnazială ”Petrache


Colectivul Clasei a VI-a de la Școala Gimnazială ”Petrache Blîndu” au devenit adevărați arhitecți ai schimbării sub îndrumarea doamnei Turbatu Aneta.Enumeră problemele identificate de elevi:

– încălcarea regulilor de disciplină și curățenie,

- întârzirea la ore prin prelungirea pauzelor,

- deranjarea orei de curs de către unii colegi,

- nerespectarea sarcinilor și responsabilităților atribuite în cadrul colectivului,

- violențe fizice și verbale,

- nerespectarea bunelor maniere în relaționare

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

- realizarea curățeniie generale în sala de clasă

- redecorare - crearea unui ambient plăcut și stimulativ prin realizarea ”peretelui verde”al clasei- ghivece de flori pe toate pervazurile

- menținerea ordinii și disciplinei exterioare în scopul dezvoltării ordinii și disciplinei interioare – respectarea regulamentul școlar

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

- din punct de vedere al curățeniei clasei , persoane afectate - colectivul clasei, iar în mai mică măsură și ceilalți elevi de gimnaziu ai școlii, deoarece sala de clasă este cabinetul de chimie- fizică în care fac ore și celelalte clase de gimnaziu

- îi deranjează aspectul dezordonat, neîngrijit al clasei și mai ales formarea mucegaiului pe unele porțiuni de perete

- din punct de vedere al amenajării holului școliii și a spațiului verde, toate colectivele de elevi din școală pot fi considerate persoane afectate ; imaginea școlii, în ansamblu, are de suferit datorată aspectelor menționate mai susEnumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

Creativitatea copiilor a fost de nestăpânit. La nivel teoretic ...

- spălăm perdele

- așezăm ghivece de flori pe pervazuri și holul mic ( creem colțul verde).

- să respectăm ce ne-am propus și termenul de lucru = > Să fim mai organizați!

- băncile din clasă – le șmirgheluim și lăcuim

- amenajarea grădinii cu flori

- realizăm desene cu diferite tematici cu care să înfrumusețăm holul școlii

- poziționarea a două coșuri de gunoi, în locuri din curtea școlii în care am observat că se

adună/aruncă multe gunoaie

- confecționăm(din materiale reciclabile) căsuțe pentru păsărele pe care le mutăm în copacii din fața școlii

- vopsim gardul școlii = > ne oferim ajutorul la vopsirea gardului, materialele necesare fiind puse la dipoziție de școală

- plantăm copaci ( sălcii) și arbuști ( liliac, mâna Maicii Domnului)

- mâncăm în curtea școlii (menținem curățenia clasei și aerisim clasa pe durata pauzei; propunere similară – nu mai venim cu cipsuri sau alimente care miros urât și crează în clasă un aer greu de respirat

- nu mai vorbim urât; nu ne mai jignim, nu mai suntem violenți = > Suntem politicoși!

- facem curățenie în clasă, ștergem tabla ... = > Respectăm regulamentul și serviciul pe clasă!- nu mai vorbim în timpul orelor, nu mai deranjăm colegii, nu mai suntem agitați, nu mai distragem atenția profesorilor și a colegilor de la ora de curs = > Liniște în timpul orei! = > ”Porcușorul liniștii” – pușculița clasei în care elevii se obligă ca cel care deranjează ora printr-un comentariu nedorit sau orice altă acțiune care nu are de face cu disciplina respectivă, cotizează cu un leu pentru fiecare abatere. Ulterior, fondul va fi utitizat pentru achiziționarea materialelor sau ... de comun acord.

- facem curățenia generală de primăvară în sala de clasă: îndepărtăm mucegaiul, ștergem hărțile, etc

- ne ajutăm la teme și la lecții!

- respectăm colegii și profesorii!

- amenajăm băncuțe lângă copaci în curtea școlii

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

1. curățenia generală a clasei – pentru sporirea confortului fizic și psihic al elevilor pe perioada cursurilor școlare

2. amenajarea spațiului verde și a holului de intarea în școală - pentru îmbunătățirea imaginii școlii (estetic dar și d.p.d.v. social)

3. renunțarea la violențele verbale pentru îmbunătățirea relațiilor dintre elevi