top of page

”Ordinea și dezordinea din interiorul tău se manifestă și la exterior.”, Școala Gimnazială ”Petrache


Colectivul Clasei a VI-a de la Școala Gimnazială ”Petrache Blîndu” au devenit adevărați arhitecți ai schimbării sub îndrumarea doamnei Turbatu Aneta.Enumeră problemele identificate de elevi:

– încălcarea regulilor de disciplină și curățenie,

- întârzirea la ore prin prelungirea pauzelor,

- deranjarea orei de curs de către unii colegi,

- nerespectarea sarcinilor și responsabilităților atribuite în cadrul colectivului,

- violențe fizice și verbale,

- nerespectarea bunelor maniere în relaționare

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

- realizarea curățeniie generale în sala de clasă

- redecorare - crearea unui ambient plăcut și stimulativ prin realizarea ”peretelui verde”al clasei- ghivece de flori pe toate pervazurile

- menținerea ordinii și disciplinei exterioare în scopul dezvoltării ordinii și disciplinei interioare – respectarea regulamentul școlar

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

- din punct de vedere al curățeniei clasei , persoane afectate - colectivul clasei, iar în mai mică măsură și ceilalți elevi de gimnaziu ai școlii, deoarece sala de clasă este cabinetul de chimie- fizică în care fac ore și celelalte clase de gimnaziu

- îi deranjează aspectul dezordonat, neîngrijit al clasei și mai ales formarea mucegaiului pe unele porțiuni de perete

- din punct de vedere al amenajării holului școliii și a spațiului verde, toate colectivele de elevi din școală pot fi considerate persoane afectate ; imaginea școlii, în ansamblu, are de suferit datorată aspectelor menționate mai susEnumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

Creativitatea copiilor a fost de nestăpânit. La nivel teoretic ...

- spălăm perdele

- așezăm ghivece de flori pe pervazuri și holul mic ( creem colțul verde).

- să respectăm ce ne-am propus și termenul de lucru = > Să fim mai organizați!

- băncile din clasă – le șmirgheluim și lăcuim

- amenajarea grădinii cu flori

- realizăm desene cu diferite tematici cu care să înfrumusețăm holul școlii

- poziționarea a două coșuri de gunoi, în locuri din curtea școlii în care am observat că se

adună/aruncă multe gunoaie

- confecționăm(din materiale reciclabile) căsuțe pentru păsărele pe care le mutăm în copacii din fața școlii

- vopsim gardul școlii = > ne oferim ajutorul la vopsirea gardului, materialele necesare fiind puse la dipoziție de școală

- plantăm copaci ( sălcii) și arbuști ( liliac, mâna Maicii Domnului)

- mâncăm în curtea școlii (menținem curățenia clasei și aerisim clasa pe durata pauzei; propunere similară – nu mai venim cu cipsuri sau alimente care miros urât și crează în clasă un aer greu de respirat

- nu mai vorbim urât; nu ne mai jignim, nu mai suntem violenți = > Suntem politicoși!

- facem curățenie în clasă, ștergem tabla ... = > Respectăm regulamentul și serviciul pe clasă!- nu mai vorbim în timpul orelor, nu mai deranjăm colegii, nu mai suntem agitați, nu mai distragem atenția profesorilor și a colegilor de la ora de curs = > Liniște în timpul orei! = > ”Porcușorul liniștii” – pușculița clasei în care elevii se obligă ca cel care deranjează ora printr-un comentariu nedorit sau orice altă acțiune care nu are de face cu disciplina respectivă, cotizează cu un leu pentru fiecare abatere. Ulterior, fondul va fi utitizat pentru achiziționarea materialelor sau ... de comun acord.

- facem curățenia generală de primăvară în sala de clasă: îndepărtăm mucegaiul, ștergem hărțile, etc

- ne ajutăm la teme și la lecții!

- respectăm colegii și profesorii!

- amenajăm băncuțe lângă copaci în curtea școlii

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

1. curățenia generală a clasei – pentru sporirea confortului fizic și psihic al elevilor pe perioada cursurilor școlare

2. amenajarea spațiului verde și a holului de intarea în școală - pentru îmbunătățirea imaginii școlii (estetic dar și d.p.d.v. social)

3. renunțarea la violențele verbale pentru îmbunătățirea relațiilor dintre elevi

Ne punem de comun acord.


Descrie pe scurt procesul de implementare a soluției/soluțiilor

- s-a realizat curățenia generală a clasei cu tot ceea ce cuprinde asta: spălarea perdelelor, curățarea mobilierului, a lambriului, a mucegaiului, a pervazurilor și ferestrelor, a echipamentelor electronice, etc.

- s-a amenajat spațiul verde prin executarea lucrărilor de primăvară și plantarea florilor ( din motive obiective plantarea arbuștilor a fost amânată pentru o perioadă mai propice acestor lucrări, în toamnă)

- s-au îmbunătățit relațiile dintre colegi

Care sunt rezultatele sau impactul proiectului vostru?

- elevii implicați în proiect (practic întregul colectiv de 20 elevi) sunt foarte mândri de realizările lor, chiar dacă nu au realizat tot ceea ce și-au propus

- creșterea stimei de sine

- bucuria de a lucra ca o echipă, de a coopera, de a se ajuta, de a se remarca în fața colegilor și altfel decât prin rezultatele la învățătură ( acest lucru s-a observat mai ales la copiii cu potențial intelectual scăzut care au primit acum șansa de a se remarca prin ceea ce pot, într-o zonă a lor de confort)

- îmbunătățirea coeziunii colectivului de elevi datorită muncii în echipă, a participării tuturor la același proiect , a împărțirii sarcinilor și a responsabilităților dar și a participării tuturor la bucuria lucrului bine făcut

- participarea la același proiect i-a învățat pe elevi că pot construi împreună, punând ”mână de la mână” , înlăturând competiția egoistă și manifestând doar aspectele pozitive ale competivității

- eliminarea competitivității între elevi și a efectelor psihice secundare ce o însoțesc

- elevii au conștientizat impactul negativ al prezenței violenței verbale în comunicarea dintre ei . Au vorbit deschis, sincer despre acest subiect : ce anume îi îndeamnă să folosească violența în exprimare, cum se simt atunci când sunt victime și au căzut de comun acord să nu se mai rănească astfel.

- participarea cu bucurie la un proiect a cărui temă a fost alegerea lor i-a motivat să-și manifeste latura pozitivă a personalității, ceea ce a generat ca rezultat , în plan secundar, îmbunătățirea relaționării

Câte persoane au beneficiat de soluția voastră?

- toți elevii școlii

Ce au zis oamenii care au beneficiat de soluție? Scrie 2 citate sau păreri.

”Dacă toți elevii din școală ar fi fost ca aceștia, atunci școala ar fi ajuns departe!”

Elevii participanți (colectivul clasei a VI-a) au fost apreciați de către personalul didactic și nedidactic al școlii pentru alegerea făcută, implicarea și efortul depus . Au fost dați ca exemplu celorlalți elevi din școală și astfel la sfârșitul semestrului I și alte colective de elevi și-au făcut curățenia generală în sălile lor de clasă.

Am fost ”pionieri”.

Ce dificultăți ați întâlnit pe măsură ce ați implementat proiectul și cum le-ați depășit?

Principala dificultate (din punctul meu de vedere) a fost faptul că eu, ca profesor coordonator, am fost prezent în școală doar două zile pe săptămână. Cred că elevii aveau nevoie de prezența 100% a profesorului coordonator (mai ales la vârsta aceasta) pentru a-i îndruma și încuraja zilnic. Altfel spus, permanenta mea prezență în rândul lor i-ar fi ajutat mai mult în organizare, implementare și în realizarea mai multor obiective dintre cele propuse. Factorul timp nu a fost întotdeauna ”amabil” cu nevoile noastre, dar l-am depășit print-o riguroasă organizare și perseverență.

Și când spunem timp ne referim atât la timpul fizic – jumătate dintre elevii clasei sunt navetiști și sunt condiționați de programul microbuzului școlar. Realizarea lucrărilor plastice cu care să redecorăm holul școlii implică timp din timpul ”liber” al elevului . Pentru a-și ocupa puținul timp liber de acasă cu realizarea altor sarcini, tot pentru școală .... copiii ar fi avut nevoie de mai multă perseverență. La 12 ani, perseverența abia se învață.

Nici timpul meteo nu a fost întotdeauna vaforabil. De exemplu, în zilele în care ne-am propus să executăm lucrările în grădina școlii ... a plouat, ceea ce a făcut ca mai multe zile după aceea să nu putem executa aceste lucrări din cauza solului prea umed, ne-am reorganizat dar ... am întârziat cu perioada de plantare a copacilor. Sarcină pe care ne propunem să o realizăm în toamnă, alături de altele – băncuțele de sub copaci, căsuțele păsărelelor, gardulețul din jurul spațiului verde, etc.

Ceea ce se putea realiza foarte ușor dar nu s-a realizat – înfrumusețarea pervazurilor ferestrelor clasei cu ghivece de flori. Cauze – necunoscute! Poate teama de a-și asuma responsabilitatea îngrijirii lor? Un singur ghiveci de flori împarte cele trei pervazuri ale clasei J.

Cât timp a durat să implementați soluția?

mai mult de 30 de zile

Săpăm grădina școlii. Gata, am terminat de săpat ...au răsărit primele flori

Fiecare știe ce are de făcut. Curățenia generală a sălii de clasă. Efortul meu contează.

Împreună vom reuși!


Clasa noastră-i ca un soare!

Luminoasă, ”caldă” și strălucitoare.

Curată și primitoare ne așteaptă să revenim din vacanță


Ce ați făcut să promovați proiectul în școala voastră sau în comunitate? Cu cine au vorbit elevii despre proiect? Ce răspunsuri au primit?

Am discutat doar cu colegii de cancelarie împlicați în proiect

Aproximativ, cu câte persoane s-a vorbit despre proiect în total?

10-20

Pe scurt cum vă propuneți să susțineți proiectului pe viitor.

Reluarea/ repetarea lui în anii școlari viitori. Propunerea, de către elevi, a unor obiective la început de an școlar și urmărirea realizării lor folosind etapele și pașii învățați în acest proiect.

Mediatizarea lui , a rezultatelor și a impactului asupra dezvoltării personalității , a psihicului, a relațiilor etc. elevilor implicați. Unde? In cadrul comisiilor metodice a diriginților, a cercurilor pedagogice, a consfătuirilor de la începutul anului școlar, a ședințelor cu părinții. Personal, am așteptat să văd rezultatele obținute înainte de a mediatiza


Imaginea școlii ”comunică” despre eforturile noastre!

Rezultatele proiectului nostru sunt vizibile .... și din drum.

Concluzie:

Eu pot!

Tu poți?

Noi am putut! Voi?

Comentarios


Postari recente
Arhiva
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page