Curățenie în aproprierea școlii, echipa ECOLOGIȘTII, școala gimnazială nr.1 Toflea, Galați


Elevii ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 TOFLEA sunt dezamăgiți de faptul că lângă școală există un loc in care vecinii depozitează gunoiul. Cănd bate vântul........zboară hârtiile, uneori mai adie și un miros neplăcut dar mai dureros este atunci cănd joacă fotbal sau handbal și scapă mingea in acel loc. ECOLOGIȘTII (cum sa numit echipa de implementare a proiectului) s-au găndit să rezolve această problemă. Ei au lucrat in echipă și s-au ajutat reciproc sub îndrumarea doamnei Viorica Varlam.Enumeră problemele identificate de elevi:

Să facem cea mai frumoasă clasă.

Să ajutăm bătrânii .

Să strângem gunoaiele de lângă școală.