Uniți împotriva violenței! Școala Gimnazială nr. 2 Cernavodă, ConstanțaÎn fiecare zi elevii se confruntă cu situații ce se încadrează în deja cunoscutul fenomen Bullying.

Pentru că o asemenea stare de fapt generează nesfârșite tensiuni, copiii și-au propus o campanie de conștientizare astfel încât cei care generează astfel de acțiuni să înțeleagă sensul profund greșit al faptelor lor..

Poveste de schimbare realizata sub indrumarea doamnei Căpriță Adina.

Enumeră problemele identificate de elevi:

-Violența

- Pericolele in mediul on-line

Explică ce problemă a fost alesă să fie rezolvată și de ce.

-S-au oprit asupra violenței întrucât a fost semnalată ca problemă de cei mai mulți copii din clasă.

Ce persoane sunt cele mai afectate de această problemă? Ce îi deranjează pe ei?

Copiii din clasă sunt deranjați de faptul că trebuie să fie mereu în gardă, să se apere în mod constant și nu își doresc ca lucrurile să se desfășoare astfel în clasă.

Enumeră toate soluțiile la care v-ați gândit.

-Realizarea de afișe, postere;

-Confecționarea unor medalii pentru a fi purtate de către toți elevii;

- Oferirea de daruri confecționate de ei celor care au un comportament agresiv.

Ce soluție dintre cele enumerate a fost aleasă pentru implementare și de ce?

Copiii au ales să pună în practică toate soluțiile pe care le-au propus. Au considerat că, împărțindu-se în echipe pot duce la bun sfârșit tot ceea ce și-au propus, mai cu seamă că soluțiile alese de ei au un numitor comun: urmăresc să puncteze avantajele înțelegerii între colegi în raport cu neplăcerile aduse de un comportament agresiv.